גזית אביקם, פרופ'

גזית אביקם, פרופ'

מרצה, מדריך עבודות גמר | פרופ' חבר

השכלה
 • דוקטור לפילוסופיה
 • מוסמך למדעי הרוח
 • מוסמך למדעים
 • רישיון הוראה קבוע
תחומי הוראה
 • אוכלוסיות מיוחדות במתמטיקה
 • התמודדות עם תלמידים ליקויי למידה במתמטיקה
 • תולדות המתמטיקה
 • פתרון בעיות במתמטיקה
 • יצירתיות בהוראה וטיפוחה
 • הסתברות
 • סגנונות חשיבה וטיפוחם
 • היבטים פסיכולוגיים בהוראת מתמטיקה
תחומי מחקר
 • הומור בהוראת מתמטיקה
 • מגדר ומתמטיקה
 • פתרון בעיות אתגר
 • תולדות המתמטיקה
 • הכשרת מורים