קובלר שרית, ד"ר

קובלר שרית, ד"ר

מרצה | מורה

השכלה
  • תואר ראשון (1988) במתמטיקה- סטטיסטיקה אוני' בר אילן
  • תואר שני ות. הוראה (1992) בחינוך מתמטי אוני' תל אביב
  • תואר שלישי (2008) בנושא: התפתחות ההבנה של מושגים סטטיסטיים אצל מורים וסטודנטים להוראה. אוני' תל-אביב.
 
תחומי הוראה
  • במתמטיקה (גיאומטריה, חקר נתונים, תולדות המתמטיקה ועוד) ודרכי הוראתה
 
תחומי מחקר
  • הבנה של מושגים מתמטיים
  • קשיים של תלמידים ואסטרטגיות הוראה להבנה