קריגר נמרוד, ד"ר

קריגר נמרוד, ד"ר

מרצה | מורה

השכלה

2005-2015: תואר שלישי – המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בן גוריון בהנחיית פרופ' מיכאל קלין. נושא עבודת המחקר: "Investigation of Strongly Regular Graphs of Latin Square Type and Related Combinatorial Objects".
1998-2002: תואר שני – המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בן גוריון בהנחיית פרופ' דניאל ברנד. נושא עבודת המחקר:" Arithmetical Properties of Some Sequences of Binomial Coefficients".
1994-1997: תואר ראשון – המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בן גוריון

תחומי הוראה
  • מתמטיקה לתלמידי הוראה
  • מתמטיקה לתלמידי הנדסה
  • מתמטיקה למדעי המחשב.

 

תחומי מחקר
  • קומבינטוריקה אלגברית
  • תורת הגרפים
  • תורת המספריםנסיון מקצועי ואקדמי:
נסיון מקצועי ואקדמי

2014-2016: מרצה באוניברסיטת בן גוריון בקורסים: קומבינטוריקה ומבנים בדידים, אלגברה 1, אלגברה 2.
2014-2018: מרצה במכללה האקדמית על שם סמי שמעון בקורסים: אלגברה לינארית, הסתברות.
2016-2018: מרצה במכללת אחוה בקורסים: מתמטיקה בדידה, טריגונומטריה, גיאומטריה אנליטית.
2016-2018: מרצה במכללת חמדת הדרום בקורסים: תורת המספרים, תורת הגרפים, תורת הקבוצות, נושאים נבחרים במתמטיקה.