שיטרית רויטל

שיטרית רויטל

מובילה פדגוגית אקדמית (מדריכה פדגוגית)

השכלה
  • תואר ראשון – הוראת האנגלית, חמדת הדרום
     
  • תואר שני – בלשנות קלינית, בר אילן
תחומי הוראה:
  • אנגלית
תחום המחקר:
  • בלשנות קלינית