fbpx
צור קשר!

הכשרת רכזי התאמות ולמידה והבחנות בבחינת הבגרות – טרום ותוך תפקידית

הכשרת רכזי התאמות ולמידה והבחנות בבחינת הבגרות – טרום ותוך תפקידית

130.00

תכנית דו שנתית
שעות אקדמיות: סה”כ 56 שעות
שנה א’ – בשלב ההכשרה, 28 שעות
שנה ב’ – למידה בתפקיד, 28 שעות
קהל היעד: הקורס מיועד לרכזי התאמות מכהנים ומורים המיועדים למלא תפקיד רכז התאמות, אשר במסגרת הסכמי “עוז לתמורה”, נדרשים לעבור תכנית השתלמות ייחודית במוסדות אקדמיים, לצורך פיתוחם המקצועי כבעלי תפקידים. כמו כן, יוכלו להצטרף רכזי התאמות מכהנים, בחטיבה העליונה, אשר מבקשים לשכלל את מיומנויות וידיעותיהם המקצועיות.
שכ"ל: 130 ₪

המלאי אזל

קטגוריה: