# Yoast SEO - XML Sitemap Rewrite Fix RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^sitemap_index.xml$ /index.php?sitemap=1 [L] RewriteRule ^locations.kml$ /index.php?sitemap=wpseo_local_kml [L] RewriteRule ^geo_sitemap.xml$ /index.php?sitemap=geo [L] RewriteRule ^([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?.xml$ /index.php?sitemap=$1&sitemap_n=$2 [L] RewriteRule ^([a-z]+)?-?sitemap.xsl$ /index.php?yoast-sitemap-xsl=$1 [L] # END Yoast SEO - XML Sitemap Rewrite Fix
צור קשר!

מחנכי כיתה – טרום ותוך תפקידית

מחנכי כיתה – טרום ותוך תפקידית

195.00

תכנית דו שנתית
שעות אקדמיות: סה”כ 84 שעות
שנה א’ – בשלב ההכשרה, 56 שעות
שנה ב’ – למידה בתפקיד, 28 שעות
מועד: יום שני 16:30-19:45
קהל היעד: הקורס מיועד למחנכי כיתות חדשים, או כאלו המבקשים להיות מחנכי כיתה, אשר במסגרת הסכמי “עוז לתמורה” נדרשים לעבור תכנית השתלמות ייחודית במוסדות אקדמיים לצורך פיתוחם המקצועי. כמו כן, יוכלו להצטרף מחנכים מכהנים בחטיבה העליונה אשר מבקשים לשכלל את מיומנויות וידיעותיהם המקצועיות.
שכ"ל: 195 ש"ח דמי רישום

המלאי אזל

קטגוריה: