fbpx
צור קשר!

סגני מנהלים – טרום ותוך תפקידית

סגני מנהלים – טרום ותוך תפקידית

240.00

תכנית דו שנתית
שעות אקדמיות : סה”כ 110 שעות
שנה א’ – בשלב ההכשרה, 82 שעות
שנה ב’ – למידה בתפקיד, 28 שעות
קהל היעד: הקורס מיועד לסגני מנהלים חדשים, או כאלו המבקשים לכהן בעתיד כסגני מנהלים אשר במסגרת הסכמי “עוז לתמורה”, נדרשים לעבור תכנית השתלמות ייחודית במוסדות אקדמיים, לצורך פיתוחם המקצועי כבעלי תפקידים. כמו כן, יוכלו להצטרף סגני מנהלים מכהנים, בחטיבה העליונה, אשר מבקשים לשכלל את מיומנויות וידיעותיהם המקצועיות.
שכ"ל: 240 ₪

המלאי אזל

קטגוריה: