fbpx
צור קשר!

קורס כללי למורים חדשים

קורס כללי למורים חדשים

65.00

ההרשמה נפתחה!

פיתוח מקצועי חובה לעובדי הוראה חדשים

בשנה שלאחר ההתמחות, עליכם להירשם לקורס חובה, המיועד לעובדי הוראה חדשים, והוא כולל מפגשים קבוצתיים וליווי אישי. הקורס מיועד רק למי שעוסק בהוראה באותה השנה שליש משרה לפחות.
כעובדי הוראה חדשים בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות, אתם נדרשים להשתתף בקורס חובה למורים חדשים/ לגננות חדשות בהיקף של 30 שעות. קורס זה מוכר לצורך קידום ברפורמת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"
 המפגשים נפרשים על פני השנה, בערך אחת לחודש. לו"ז מסודר יועלה למודל לקראת פתיחת הקורס. הנרשמים לקורס יוכלו לקבל מידע על מועד פתיחת הקורס והלו"ז דרך המודל.
בנוסף ל 30 השעות של הקורס במכללה עליכם לקבל 20 שעות ליווי אישי של מורה מלווה בביה"ס בו אתם עובדים. המורה המלווה צריך להיות בעל וותק של 5 שנים לפחות ובוגר קורס חונכים. את המורה המלווה ממנה מנהל ביה"ס בו אתם עובדים. (להלן טופס אישור מינוי מורה מלווה).
-על מנת להירשם לקורס יש להירשם בטופס רישום מקוון, קישור נמצא באתר משרד החינוך, כניסה להוראה, מורים חדשים.
על כל עובד הוראה חדש שנרשם לקורס למורים חדשים במכללה/ אוניברסיטה, למלא את הטופס המקוון. העתק מהטופס יגיע לרכז הקורס במכללה/ אוניברסיטה ובמקביל גם אלינו. (רישום לקורס מותנה בהמצאת אישור סיום סדנאת הסטאז' מטעם משרד החינוך).
דמי רישום: המורים/ הגננות ישלמו סכום של65 ₪ דמי רישום עבור קורס של 30 שעות למכללה.

טפסים נוספים שעל המורים למלא הם: (לחצו לצפיה והורדה) טופס מינוי מורה מלווה ודוח מפגשים (פרטים על כך יינתנו במפגש הראשון ע"י רכזת הקורס – ד"ר גואטה אסתר.

מאחלת לכולנו שנה מוצלחת ופוריה!
ד"ר גואטה אסתר – רכזת הקורס למורים חדשים – המכללה האקדמית חמדת

חובה למלא במקביל את שני טופסי הרישום. האחד של משרד החינוך והשני של המכללה.

  • שימו לב. עליכם לצרף לרישום אישור סיום סדנת סטאז' מטעם משרד החינוך.

 

להסדרת דמי הרישום לקורס נא למלא את הפרטים הבאים:

המלאי אזל

קטגוריה: