fbpx
צור קשר!

רכזי מקצוע – טרום ותוך תפקידית

רכזי מקצוע – טרום ותוך תפקידית

195.00

תכנית דו שנתית
שעות אקדמיות: סה”כ 84 שעות
שנה א’ – בשלב ההכשרה, 56 שעות ( 28 שעות למידה לכלל הרכזים; 28 שעות באחריות המפמ”ר לרכזים במקצוע ההוראה)
שנה ב’ – למידה בתפקיד, 28 שעות
קהל היעד: הקורס מיועד לרכזי מקצוע חדשים, או כאלו המבקשים לכהן בעתיד כרכזי מקצוע, אשר במסגרת הסכמי “עוז לתמורה”, נדרשים לעבור תכנית השתלמות ייחודית במוסדות אקדמיים, לצורך פיתוחם המקצועי כבעלי תפקידים. כמו כן, יוכלו להצטרף רכזי מקצוע מכהנים, בחטיבה העליונה, אשר מבקשים לשכלל את מיומנויות וידיעותיהם המקצועיות.
שכ"ל: 195 ₪

המלאי אזל

קטגוריה: