fbpx
צור קשר!

תינוקייה סמסטר א תש"פ

תינוקייה סמסטר א תש"פ

סטודנטיות יקרות

שלום רב,

להלן נוהל פעילות התינוקייה לשנה"ל תש"ף:

 • התינוקייה תהיה פעילה בימי לימודים ובתקופת בחינות.
 • הרישום לתינוקייה יהיה סמסטריאלי ומראש.

חישוב מס' ימי לימודים בכל יום מימי השבוע לפי לו"ז אקדמי בכל תוכנית לימודים במכללה לכל סמס' :

*החישוב כולל סיורים ולא כולל שבוע עבודה מעשית.

תואר ראשון – נשים סמסטר א'

ראשון שני שלישי רביעי
 12 12 13

עשרה בטבת עד 13:30

13

 

תואר שני – סמסטר א'

שלישי 13

 

הסבת אקדמאים – סמסטר א'

שני שלישי רביעי
12 13 13

 

לימודי המשך –  סמס' א'

16 רביעי
 • היעדרויות/איחורים/יציאות מוקדמות באיזה סיבה שלא תהיה (ביטול קורסים וכו'), מצב בטוחני – אין החזר כספי.
 • החזר כספי על ביטול רישום לתינוקייה יינתן רק בהודעה מוקדמת במייל שבוע מראש עבור ביטול שהות בתינוקייה והעברת הילד לצמיתות למסגרת אחרת.
 • החישוב הוא אחיד לפי מערכת השעות. (לדוג', סטודנטית שנרשמת ליום א' בשבוע, החישוב הוא על כל ימי א' בשבוע באותו הסמס' שנרשמה) מלבד מקרים חריגים כמו לידה, חזרה מחופשת לידה. במקרים אלו ניתן לפנות לגב' איילת עמר במס' טלפון 08-9937686.
 • הרישום לא כולל שבוע עבודה מעשית, תקופת בחינות, סמסטר קיץ, קורסים מרוכזים. בימים אלו הרישום יעשה בנפרד, בצורה מקוונת. תשלח הודעה על כך.
 • הרשמה לתינוקייה עד 3.11.19.
 • כניסת תינוק לתינוקייה הינה מגיל חודש עד גיל 4 חודשיים (בתחילת השנה)
 • הרישום והתשלום יתבצע בצורה מקוונת באתר המכללה בלבד!
 • רישום לתינוקייה יהיה 48 שעות מראש!
 • להלן מחירון לשנה"ל תש"ף:
שעות פעילות מס' שעות סה"כ לתשלום
8:15-19:00 11 90 ₪
8:15-18:30 10 80 ₪
17:30 – 8:15 9 75 ₪
15:30 – 8:15 7 65 ₪
13:30 – 8:15 5 50 ₪
17:30 – 15:30 2 40 ₪

הבהרה, התינוקייה מופעלת באופן פרטי ואינה כפופה לנהלי וחוקי התמ"ת או כל גוף חיצוני אחר.

ברכת שנה טובה,

מכללת חמדת הדרום

_________________________

המלאי אזל

קטגוריה: