fbpx
צור קשר!

הרישום סגור עד להודעה חדשה – תינוקייה

הרישום סגור עד להודעה חדשה – תינוקייה

0.00

סטודנטיות יקרות

שלום רב,

להלן נוהל פעילות התינוקייה לשנה"ל תשפ"א:

  • התינוקייה תהיה פעילה בימי לימודים ובתקופת בחינות.
  • הרישום לתינוקייה יהיה חודשי לתקופת לימודים/בחינות.

חישוב מס' ימי לימודים בכל יום מימי השבוע לפי לו"ז אקדמי בכל תוכנית לימודים במכללה לכל סמס' :

*החישוב כולל סיורים ולא כולל שבוע עבודה מעשית.

  • היעדרויות/איחורים/יציאות מוקדמות באיזה סיבה שלא תהיה (ביטול קורסים וכו'), מצב בטחוני אין החזר כספי.
  • החזר כספי על ביטול רישום לתינוקייה יינתן רק בהודעה מוקדמת במייל שבוע מראש עבור ביטול שהות בתינוקייה והעברת הילד לצמיתות למסגרת אחרת.
  • החישוב הוא אחיד לפי מערכת השעות. (לדוג', סטודנטית שנרשמת ליום א' בשבוע, החישוב הוא על כל ימי א' בשבוע באותו הסמס' שנרשמה) מלבד מקרים חריגים כמו לידה, חזרה מחופשת לידה. במקרים אלו ניתן לפנות לגב' איילת עמר במס' טלפון 08-9937686.
  • הרישום לא כולל שבוע עבודה מעשית, תקופת בחינות, סמסטר קיץ, קורסים מרוכזים. בימים אלו הרישום יעשה בנפרד, בצורה מקוונת. תשלח הודעה על כך.
  • הרשמה לתינוקייה עד 9/5/21
  • הרישום והתשלום יתבצע בצורה מקוונת באתר המכללה בלבד!
  • רישום לתינוקייה יהיה 48 שעות לפני היום שבו הפעוט מצטרף לתינוקייה.
  • להלן מחירון לשנה"ל תשפ"א:
שעות פעילות מס' שעות סה"כ לתשלום
8:15-19:00 11 90 
8:15-18:30 10 80 
17:30 – 8:15 9 75 
15:30 – 8:15 7 65 
13:30 – 8:15 5 50 
17:30 – 15:30 2 40 

הבהרה, התינוקייה מופעלת באופן פרטי ואינה כפופה לנהלי וחוקי התמ"ת או כל גוף חיצוני אחר.

 האקדמית חמדת

שימו לב!

התינוקייה תיפתח רק במידה וירשמו 4 תינוקות לאותו היום.

המלאי אזל

קטגוריה: