fbpx
צור קשר!

תכנית לפיתוח מקצועי לבעלי תפקידים בחטיבה העליונה

תכנית לפיתוח מקצועי לבעלי תפקידים בחטיבה העליונה

65.00

רפורמת “עוז לתמורה” כוללת תכנית מקיפה לפיתוח מקצועי של בעלי תפקידים בחטיבה העליונה, טרם הכניסה לתפקיד ובמהלך ביצועו. על פי הסכם “עוז לתמורה” נקבע, כי על כל עובד הוראה המבקש להתמנות לתפקיד, לעבור קורס הכשרה ולמידה טרם הכניסה לתפקיד.
בניית שדרה ניהולית בחינוך העל – יסודי, מייצרת אופק קידום ומסלולי קריירה והכשרה רלוונטית לכל אחד מבעלי התפקידים בהתאמה להגדרת התפקיד, לכישורים הנדרשים לתפקיד ולניסיונם של הלומדים בתפקידים קודמים ובתפקיד הנתון. כל תפקיד הינו תפקיד מנהיגותי הדורש מקצועיות ומומחיות. זהותו המקצועית של בעל התפקיד מבוססת על התפיסה, כי הוא שותף למנהיגות הפדגוגית של בית-הספר, מוביל תהליכי חינוך הוראה ולמידה, ואחראי על הנהגת הצוות בניהולו. בתהליך הפיתוח המקצועי, בעל התפקיד ירכוש ידע וכלים שיעשירו אותו, ויאפשרו לו לבצע את תפקידו, להתעדכן ולהתחדש על מנת להשיג את התוצאות הרצויות. התכנית מתמקדת בהבניה של זהות מקצועית ובעיצוב דרכים לתפקוד מיטבי של בעלי התפקידים כמנהיגים פדגוגיים,
כמובילים תהליכי חינוך, הוראה ולמידה וכאחראים על הנהגת צוותים וניהולם.
קהל היעד: בעלי תפקידים בחטיבת הביניים ובחטיבה עליונה שנמצאים בתוכנית “עוז לתמורה” ועתידים לקבל תפקיד בבית ספרם. כמו כן, יוכלו
להצטרף גם בעלי תפקידים מכהנים, בחטיבה העליונה, אשר מבקשים לשכלל את מיומנויות וידיעותיהם המקצועיות. על פי הסכמי “עוז
לתמורה”.
שכר לימוד: השתתפות עצמית בסך 65 ₪ לכל 1 ש”ש ( 28 שעות בודדות).

המלאי אזל

קטגוריה: