צור קשר!

סגל אקדמי

החוג לאנגלית

החוג לגיל הרך

ששון אודליה

מרצה, מדריכה פדגוגית

שמסיאן מרים

מדריכה פדגוגית לגיל הרך

שפרעם נורית

מדריכה פדגוגית

דר' פרג'ון כוכבה

מרצה, מדפית ורכזת סטאז

סעדון דליה

מדריכה פדגוגית

איריס גלילי, ד"ר

ראשת החוג והמסלול לגיל הרך

וילינגר איריס

מדריכה פדגוגית

דר' אילן יוכי

מרצה, מדריכה פדגוגית

אזרד רות

מדפי"ת

החוג לחינוך מיוחד

פרץ ליאת

מדריכה פדגוגית

לרנר ידידיה

מרצה לדידקטיקה וללשון, מדריך פדגוגי

טרגין דורית, דר'

ראש החוג לחינוך מיוחד

בר שלום צביה, ד"ר

סגנית הנשיא וראש ביהס לתאר ראשון

בן פורת אורנה

מרצה, מדריכה פדגוגית

החוג למדעים

מר שילר לביא

ראש תוכנית תואר ראשון גברים

דר' רביב אילה

מרצה למדעים בביה"ס לתואר ראשון ובחינוך המדעי בביה"ס לתואר שני

דר' וייס ישראל

ראש החוג למדעים, מרצה, מדריך פדגוגי

פרופ' אפללו אסתר

ראש הרשות למחקר

דר' אילן יוכי

מרצה, מדריכה פדגוגית

החוג למקרא

קולדני אורלית, דר'

ראש תכנית הסבת אקדמאים ולימודי המשך, דיקנית הסטודנטיות

פריש רחלי

מרצה בחוג למקרא ובתכנית ללימודי המשך

דר' סקלרץ מרים

ראש החוג למקרא

איתן סימה

מדפית

פרופ' אילן נחם

ראש תוכנית גברים, מרצה

החוג למתמטיקה

קריגר נמרוד, ד"ר

ראש החוג למתמטיקה

דר' פרג'ון כוכבה

מרצה, מדפית ורכזת סטאז

דר' ניקריטין דניאל

ראש החוג לחינוך, מרצה

עמוסי עדינה

מדריכה פדגוגית

יעקובסקי אולגה

מרצה, מדריכה פדגוגית

גינזברג רחל

מדריכה פדגוגית

מר אהרון חבקוק

מרצה, מדריך פדגוגי

איתן סימה

מדפית

דר' אילן יוכי

מרצה, מדריכה פדגוגית

אוחיון אורלי

מרצה, מדפי"ת