נהלי רישום

נהלי רישום וסדרי לימוד ביחידה ללימודי חוץ:

 1. רקע

המכללה האקדמית לחינוך חמדת מפעילה את היחידה ללימודי חוץ, האחראית על השתלמויות מורים ופיתוח מקצועי, על הכשרת מנהלים ועל מגוון של תוכניות ומסלולים חוץ-אקדמיים המתקיימים במכללה ומחוצה לה.

תקנון זה בא להסדיר את נהלי הרישום והשתתפות בקורסים, בהשתלמויות, בהכשרות ובלימודי תעודה המתקיימים תחת היחידה ללימודי חוץ. ההרשמה לתוכניות היחידה משמעה קבלה של התקנון המובא להלן.

 1. סוגי הקורסים המוצעים במסגרת היחידה:

 • השתלמויות מתוקצבות על ידי משרד החינוך. ההרשמה להשתלמויות אלו כרוכה בתשלום דמי הרשמה של עד 65 ₪ בהתאם לנהלי משרד החינוך.
 • השתלמויות שאינן מתוקצבות: עלות הקורס כוללת בתוכה את דמי ההרשמה על סך 65 ₪.
 • לימודי תעודה: עלות הקורס כוללת דמי הרשמה של 500 ₪ למשלמים באופן פרטי. 
 1. מדיניות רישום:

 • בזמן ההרשמה על המשתלם לבדוק האם הוא עומד בתנאי הקבלה להשתלמות. לעיתים יש השתלמויות המיועדות לבעלי ותק או תפקיד מסוים ואינן פתוחות לכלל ציבור המורים. אם לא צוין באתר ההרשמה אחרת, ההשתלמות פתוחה לכלל ציבור המורים ומזכה בגמול לאופק-חדש ועוז-לתמורה בהיקף שעות כפי שמצוין באתר ההרשמה.
 • ביטול רישום לקורס/השתלמות בהודעה של 14 ימים לפני תחילת הלימודים מזכה בהחזר מלא של עלות הלימודים ודמי ההרשמה.
 • ביטול רישום בתוך 14 ימים לפני פתיחת ההשתלמות מזכה בהחזר עלות הקורס, אך לא יוחזרו דמי ההרשמה (65 ₪ בהשתלמויות, 500 ₪ בלימודי תעודה).
 • ביטול הרשמה לאחר תחילת הלימודים: יוחזר שכר הלימוד בקיזוז מספר חודשי הלימוד בפועל ועוד חודש לימודים נוסף. לא יוחזרו דמי ההרשמה.
 1. הודעה על ביטול רישום:

 • יש לשלוח בקשה לביטול רישום הכוללת פרטים מלאים וציון שם הקורס שאותו ברצונך לבטל, אך ורק באמצעות הטופס המקוון בקישור זה.
 • הודעה באמצעות הטלפון ו/או באמצעים אחרים אינה קבילה. לענין החזרי תשלום, יום הביטול יחשב כיום שליחת הטופס המקוון.
 1. דיווח יומני השתלמות:

 • ציון בהשתלמות ינתן לתלמיד שעמד בחובות הקורס, כפי שהוגדרו ע"י המרצה. בכללן תנאי הסף של נוכחות ב80% מהשיעורים והגשת מטלת הסיום בציון עובר.
 • בשיעורים מקוונים סינכרונים (זום) תקנון היחידה דורש השתתפות פעילה בשיעור הכוללת הפעלת מצלמה והתחברות מתוך סביבה מתאימה ללמידה (כלומר: לא בנהיגה, בסביבה רועשת או תוך כדי עבודות אחרות). משתלם שבאופן עקבי לא עמד בדרישה, ולאחר שהוזהר, לא ירשם כנוכח בשיעור.
 • בשיעורים מקוונים א-סינכרונים הגשת מטלות הקורס השוטפות מהווה קריטריון לרישום הנוכחות. כמו כן, מערכת המוּדֶל ומערכות דומות מאפשרות מעקב טכנולוגי אחר דפוס ההשתתפות של המשתלם (זמן הצפיה בסרטונים וכדומה) ובהתאם רשאי מרצה לפסול "נוכחות" של תלמיד בשיעור.
 • הלומדים בהשתלמויות ובקורסים של היחידה ללימודי חוץ נדרשים להתנהל בכבוד עם חבריהם לקורס ועם המרצים המלמדים אותם במהלך השיעורים ומחוצה להם, ולשמור על מקוריות העבודות והמטלות המוגשות בקורס. במקרים של פגיעה בכללי האתיקה, רשאית המכללה להוציא תלמיד מן הקורס או לבטל את זכאותו לציון לאחר שניתנה לו הזכות לשימוע.
 • היחידה ללימודי חוץ תדווח את הציונים למינהלת ההשתלמויות של משרד החינוך תוך זמן סביר מסיום הקורס (לרוב תוך שבועיים), המאפשר למרצה לבדוק את המטלות. מרגע דיווח היומן הנתונים עוברים לבדיקת הפיקוח ולהקלדת הנתונים לחשבי השכר במחוזות. אין למכללה שליטה על אורך התהליך מרגע שהנתונים דווחו למינהלת ההשתלמויות.
 • במידת הצורך ולבקשת המשתלם, ינתן אישור לימודים ו/או אישור סיום השתלמות הכולל את קוד ההשתלמות לצורך בדיקות ובירורים אל מול המשרד.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות להגיש חלק מהמטלות שהגישו המשתלמים לבדיקה מדגמית של הפיקוח על ההתפתחות המקצועית.
 • משתלם שלא נרשם באמצעות מערכת ההרשמה המסודרת של המכללה (באמצעות קישורי ההרשמה) לא יזוכה בגמול השתלמות ולא ידווח למינהלת ההשתלמויות. אין להרשם באמצעות המרצה ו/או כל גוף או אדם למעט מזכירות היחידה ללימודי חוץ.
 • על המשתלם לוודא, באמצעות האזור האישי באתר המכללה או באמצעות מזכירות היחידה, כי פרטיו כפי ששמורים במכללה ונמסרו בזמן ההרשמה נכונים ומדויקים. אי דיוק בפרטים, ובעיקר במספר תעודת הזהות עלול לגרום לאי-הכרה בגמול ההשתלמות.
 • מורים המועסקים שלא באופן-ישיר על ידי משרד החינוך (כגון עובדי בעלויות ורשתות בחינוך העל-יסודי – אורט, בנ"ע, דרכא וכדומה, עובדי עמותות, עיריות, מועצות וכדומה), צריכים להוריד מאתר משרד החינוך את אישור הגמול (על ידי הדפסת רשימת ההשתלמויות ב"אזור המנהלי" שבפורטל עובדי הוראה) ולהגיש אותם לאחראי מטעם הבעלות על מנת לקבל עדכון של הגמול. אין סנכרון אוטומטי של נתוני השתלמויות בין משרד החינוך ורשתות החינוך/העמותות/הבעלויות.

 

אנו מאחלים לכלל ציבור המשתלמים ביחידה שנת לימודים פוריה ומשמעותית ועומדים לרשותכם בכל בקשה או שאלה.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)