סדרי רישום ושכר לימוד

 • טפסי רישום מקוונים באתר:
  להורדה לחצו כאן. פשוט להוריד, למלא את הפרטים ולשלוח בדוא” ל להילה – 08-9937670 | hila@hemdat.ac.il

 

נהלי הרשמה:

 • אם בשבועיים הראשונים לאחר פתיחת הקורס יתברר שמספר הלומדים בפועל יהיה פחות מהמינימום הנדרש, היחידה להתפתחות מקצועית שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים את הקורס ושכר הלימוד יוחזר ללומד, אלא אם יבחר ללמוד בתכנית אחרת.
 • דמי ההרשמה יוחזרו רק לנרשם שהקורס בו הוא מעוניין לא נפתח, והוא לא בחר ללמוד בקורס אחר.
 • אם הלומד מבטל ביוזמתו את לימודיו – דמי ההרשמה לא יוחזרו.
 • ביטול/הפסקת הלימודים – משתלם המבקש לבטל הרשמתו או להפסיק את לימודיו ביחידה להתפתחות מקצועית, יודיע על כך בכתב בלבד לבת-אל ממן – מינהל סטודנטים היחידה להתפתחות מקצועית, בדואר או בפקס או בדוא“ל – hila@hemdat.ac.il, עם העתק למדור שכר לימוד-הנהלת חשבונות במייל:madorsl@hemdat.ac.il. משתלם שלא ינהג כך – יחויב בתשלום של 15% מעלות הקורס. לא יתקבלו הודעות טלפוניות על ביטול או הפסקת לימודים, כמו כן, לא יתקבלו הודעות שנמסרו לרכז התכנית בלבד.
 • הרשמה לשלושה קורסים ומעלה תזכה את המשתלם בהנחה של 5%.
 • החל מינואר 2017 , כל פיגור בתשלום יגרור ריבית והצמדה. ללא תשלום שכר לימוד לפני תחילת הלימודים, לא תוקלד מערכת, לא ניתן יהיה לבנות מערכת שעות ולהתחיל ללמוד ואף לא להנפיק אישור לימודים.
 • אופן התשלום: תשלום במזומן, הוראת קבע, כרטיס אשראי (באמצעות הטלפון), תשלום ע“י קרן השתלמות לעובדי-הוראה בשנת שבתון.
 • שיעורי החזרי תשלום המגיעים למשתלם ביחידה להתפתחות מקצועית (עפ“י הודעה בכתב בלבד) :
 1. ביטול הרשמה עד שבועיים ( 14 יום) לפני תחילת שנת הלימודים בפועל, יזכה את הנרשם בהחזר מלוא המקדמה ומלוא שכ“ל, אם שולם.
 2. הודעה על ביטול הרשמה שבועיים ( 14 יום) לפני תחילת שנת הלימודים בפועל ועד יום תחילת שנת הלימודים תזכה את הנרשם בהחזר מלוא שכ“ל ובקיזוז מחצית המקדמה ששולמה.
 3. ביטול הלימודים מיום תחילת הלימודים בפועל ועד ליום 15.5.17 ועד בכלל, יוחזר שכר הלימוד בקיזוז מספר חודשי הלימוד בפועל ועוד חודש לימודים נוסף (קנס).
 4. לא יוחזר תשלום לסטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב כנדרש.

 

לייעוץ אישי לעובדי הוראה

מרים עמרוסי
08-9937670
פקס 08-9937676
דואר אלקטרוני: miryama@hemdat.ac.il

 

להרשמה לקורסים: ”חונך מומחה/ מלווה מומחה“, ”חונך מומחה/ מלווה בכיר“, ”מורים וגננות חונכי סטאז‘רים“, ”ליווי ותמיכה לגננות ומורים מתחילים“

מרים עמרוסי
טלפון 08-9937675
דואר אלקטרוני: miryama@hemdat.ac.il

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)