פרומנטור

פרומנטור – PROMENTORS הינו פרוייקט המשך לפרוייקט פרוטיץ' PROTEACH

פרוטיץ'

פרוטיץ' הוא פרויקט בין לאומי של האחוד האירופי. בפרויקט משתתפים האגף להתמחות וכניסה להוראה, מכון מופת, ועשר מכללות להוראה בישראל: מכללת קיי, מכללת סמינר הקיבוצים, מכללת סכנין, מכללת גורדון, מכללת בית ברל, מכללת אלקסאמי, מכללת לוינסקי, מכללת תלפיות והאקדמית חמדת. כמו כן, שותפות בפרויקט ארבע אוניברסיטאות מאירופה: אוניברסיטת בוקרשט ברומניה, אוניברסיטת אקסטר באנגליה, אוניברסיטת טלין באסטוניה ואוניברסיטת זלצבורג באוסטריה.
פרויקט פרוטיץ' (PROTEACH) מתמקד במהותו במתמחים ומורים בשנת עבודתם הראשונה לאחר שנת ההתמחות, העושים דרכם בשערי מערכת החינוך, וכן בכל הקשור לתהליך קליטתם המיטבית במערכת החינוך.

לפרויקט מספר מטרות עיקריות:

 • שיפור איכות המורים והגננות החדשים
 • שיפור תהליכי הכשרת המורים בישראל
 • שיפור תהליכי הקליטה של המורים החדשים במוסדות החינוך
 • העלאת שיעורי ההתמדה של המורים והגננות בהוראה ובחינוך
 • עידוד היוזמות של מורים חדשים במטרה להרחיב את השפעתם בכיתה ובארגון החינוכי
 • מיסוד שיתופי הפעולה בין המוסדות האקדמיים לבין מוסדות החינוך וגורמי הרשות והמחוז במטרה לקדם את השתלבותם של מורים וגננות, בראשית דרכם, במערכת החינוכית בארץ.

על מנת להשיג את היעדים שהוגדרו, הוקמו מסגרות תמיכה המכונות חממות ,מודל חדש לפיו תהליכי ההכשרה בתקופת הכניסה להוראה יוצאים מדלתות האקדמיה ועוברים לשדה. באקדמית חמדת מופעלות חממות על פי הדגם היישובי. בדגם זה מהווה החממה מסגרת שיתופית בה פועלים יחדיו מתמחים ומורים חדשים, חונכים ומורים מלווים, בעלי תפקידים, נציגי האקדמיה, מפקחים ממשרד החינוך, ואנשי הרשות המקומית.

תהליכי הלמידה במסגרת הפרויקט מתקיימים במפגשים של כל השותפים שנערכים בארץ ובאוניברסיטאיות באירופה. חילופי הידע נעשים בנסיעות ובביקורים הדדיים המתקיימים בין דרגי ההוראה, מקבלי ההחלטות, הסטודנטים להכשרה והמורים המתמחים והחדשים המעורבים בתהליך.

הפרויקט מלווה במחקר ובתהליכי הערכה. המצע הפדגוגי של התכנית כולל עקרונות ייחודיים של שיתוף פעולה ועידוד יוזמות של המתמחים והמורים החדשים.

מובילות הפרויקט בבאקדמית חמדת: דר' גואטה אסתר, דר' פרג'ון כוכי.

 

פרומנטורס –  PROMENTORS

לוגו פרומטנטור

PROMENTORS / Erasmus+

Promoting Mentors' Work in Education

The Academic Hemdat: Dr. Ety Gueta (head of the project), Dr. Farjun Cochi, Dorit Dimon

Since the beginning of the 2020- 2021 academic year, Academic Hemdat College of Education has been collaborating in an international project called PROMENTORS, which is a part of the European Union’s Erasmus+ Program. PROMENTORS is the product of a collaborative effort by Growth Resources: Kaye College , Ministry of Education Southern District, Division of Internship and Induction at the Ministry of Education, and MOFET Institute; nine colleges of education in Israel: Talpiot (the leading college), Kibbutzim, Beit Berl, Gordon, Sakhnin, Al-Qasemi, The Academic Hemdat, and Levisnky; and four European universities: University of Bucharest, Romania; University of Exeter, UK; John Paul II Catholic University of Lublin, Poland; and the University of Jyväskylä, Finland.

MIT is a product of the PROTEACH program, which lasted three years and focused on the establishment of learning communities of interns and beginning teachers, who were subsequently joined by mentors, school officials, and policymakers.

The Academic Hemdat has established MIT communities In four localities in the south of the country: Netivot, Sderot, Ofakim and Ashkelon.

The PROMENTORS project is continuing the process of promoting education focuses on mentors.

In 2020-2021 The Promentors project is built around two MITS, IN Netivot' and Sderot. Both feature interns, new teachers and mentors

The foundations of the PROMENTORS approach:

During the induction stage, which includes the internship year and the two following years, teachers face multiple challenges – from pedagogical, emotional, and social aspects.   This may result in teachers experiencing doubts, difficulties, and emotions such as loneliness, but it can also provide opportunities for professional growth.

To face these challenges, PROMENTORS places the role played by mentor-teachers at the center. The literature on mentoring processes of interns and beginning teachers indicates that the support provided by an experienced mentor is vital for their success. Appropriate mentoring processes reduce the dropout rates of beginning teachers, and improve their sense of achievement and wellbeing. However, it appears that the mentoring processes in Israel’s education system need to be reexamined. Many mentors are not qualified for the role, and schools need to construct a culture of absorbing beginning teachers. Improving mentoring processes can lead to improved induction processes of beginning teachers, and their optimal integration into the education system. The PROMENTORS project is an important milestone in this regard.

What is PROMENTORS, and what is Kaye College’s role in the project?

PROMENTORS engages with improving mentoring processes by exploring and studying different mentoring processes practiced in Israel and around the world in order to develop and assimilate a mentoring model that is adapted to culture and society in Israel.

Five mentoring models

Five mentoring models have been developed in collaboration with colleagues from Europe:

 1. Peer-Group Mentoring (PGM), which was developed in Finland, and engages with collegial support from peer group members during the induction period
 2. Reverse Mentoring (originating in the high-tech world), where beginning teachers assume the role of mentor, and enrich mentor-teachers with the personal resources they bring to teaching
 3. Community-Based Mentoring, which was developed in Poland, and is based on partnership with the community
 4. Lesson Study, a British model that focuses on partnership between mentors and beginning teachers who together investigate learning-teaching processes with the aim of improving teaching.
 5. Self-Determination Theory (SDT; Ryan & Deci, 2017). According to SDT, which was developed by Kaye College. The optimal mentoring process supports satisfaction of three basic psychological needs: the need for competence, relatedness, and autonomy – of mentors and mentees alike. Various practices have been developed at Kaye College to identify these needs by means of a need-supportive dialogue, as well as ways to support them. The model focuses on promoting an inner compass of values as a basis for professional identity, and on fostering proactiveness and agency among mentor-teachers and beginning teachers.

Based on these models, the project’s approach to optimal and meaningful mentoring was formulated, and is currently being implemented by the partner colleges as part of the project’s pilot year.

The MIT model in Netivot is an institutional locality. The meetings take place at the school, but the participants also work at other institutions. In addition, students from a Academy Classroom and their mentors teachers also participate in this MIT.

The PROMENTORS mentoring approach centers on the relationship between mentor and mentee, or between peers in the PGM model. According to this approach, the mentoring relationship allows partnership, mutual support, and an experiences of psychological needs satisfaction for all partners. The relationship is based on trust, and creates a safe dialogical space where personal content can be shared. It is also based on flexibility and relevance, so the content of the mentoring sessions is determined by both mentor and mentee.

PROMENTORS seeks to promote a new academic model for teacher-mentor training, and to establish it as a nationwide model. In addition, we strive to anchor the model in the continuity approach to educator training. According to this approach, tutoring begins in the training phase, and is carried out by cooperating teachers and pedagogical instructors, and then, in the mentoring phase, by teacher-mentors. The model is expected to form the basis for the training of mentors in Israel, through which we strive to improve the mentoring of beginning teachers in schools, to improve the absorption process of interns and to promote the quality of teacher training in Israel.

 

מאז תחילת שנת הלימודים 2020-2021, האקדמית חמדת משתפת פעולה בפרויקט בינלאומי בשם PROMENTORS, המהווה חלק מתוכנית Erasmus+ של האיחוד האירופי.

PROMENTORS הוא תוצר של מאמץ משותף של מכללת קיי, משרד החינוך מחוז דרום, אגף התמחות וחניכה במשרד החינוך ומכון MOFET. בפרויקט זה נוטלות חלק תשע מכללות לחינוך בישראל: תלפיות (קואורדינטור), קיבוצים, בית ברל, גורדון, סכנין, אל-קאסמי, האקדמית חמדת ולוויסנקי, וארבע אוניברסיטאות מאירופה: אוניברסיטת בוקרשט, רומניה; אוניברסיטת אקסטר, בריטניה; האוניברסיטה הקתולית יוחנן פאולוס השני של לובלין, פולין; ואוניברסיטת Jyväskylä, פינלנד.

MIT (חממה) היא תוצר של תוכנית PROTEACH, שנמשכה שלוש שנים והתמקדה בהקמת קהילות למידה של מתמחים ומורים מתחילים, שלאחר מכן הצטרפו אליהם מנטורים, פקידי בית ספר וקובעי מדיניות.

האקדמית חמדת הקימה חממות יישוביות בארבעה יישובים בדרום הארץ: נתיבות, שדרות, אופקים ואשקלון.

פרויקט PROMENTORS ממשיך בתהליך קידום החינוך המתמקד במנטורים.

PROMENTORS : רציונל ויעדים

בשלב החניכה, הכולל את שנת ההתמחות והשנתיים הבאו אחריה, מתמודדים המורים החדשים עם אתגרים רבים : פדגוגיים, רגשיים וחברתיים. זה עשוי לגרום לכך שהמורים יחוו ספקות, קשיים ורגשות כמו בדידות, אבל זה יכול גם לספק הזדמנויות לצמיחה מקצועית.

כדי להתמודד עם האתגרים הללו, PROMENTORS מעמידה במרכז תפקיד המורים החונכים (מנטורים). הספרות המחקרית על תהליכי חונכות של מתמחים ומורים מתחילים מצביעה על כך שהתמיכה שמעניק חונך מנוסה חיונית להצלחתם של המורים החדשים. תהליכי חונכות מתאימים, מפחיתים את אחוזי הנשירה של מורים מתחילים ומשפרים את תחושת ההישג והרווחה שלהם. עם זאת, נראה כי יש לבחון מחדש את תהליכי החונכות במערכת החינוך בישראל. מנטורים רבים אינם מוסמכים לתפקיד, ובתי ספר צריכים לבנות תרבות של קליטת מורים מתחילים. שיפור תהליכי החונכות יכול להביא לשיפור תהליכי החניכה של מורים מתחילים, ולשילוב מיטבי שלהם במערכת החינוך. פרויקט PROMENTORS הוא אבן דרך חשובה בהקשר זה.

PROMENTORS עוסקת בשיפור תהליכי החונכות על ידי חקר ולימוד תהליכי חונכות שונים הנהוגים בארץ ובעולם על מנת לפתח ולהטמיע מודל חונכות המותאם לתרבות ולחברה בישראל.

קיימים חמישה מודלים של חונכות שפותחו בשיתוף פעולה עם עמיתים מאירופה:

 1. חונכות בקבוצת עמיתים (PGM), שפותחה בפינלנד, ועוסקת בתמיכה קולגיאלית מחברי קבוצת השווים במהלך תקופת החניכה.
 2. Reverse Mentoring (שמקורו בעולם ההייטק), שבו מורים מתחילים לוקחים על עצמם את תפקיד החונכים, ומעשירים מורים-מנטורים במשאבים האישיים שהם מביאים להוראה.
 3. חונכות מבוססת קהילה, אשר פותחה בפולין, ומתבססת על שותפות עם הקהילה.
 4. Lesson Study, מודל בריטי המתמקד בשותפות בין מנטורים ומורים מתחילים אשר יחד חוקרים תהליכי למידה-הוראה במטרה לשפר את ההוראה.
 5. תיאוריית ההגדרה העצמית (SDT; Ryan & Deci, 2017). לפי SDT, שפותח על ידי מכללת קיי. תהליך החונכות האופטימלי תומך בסיפוק שלושה צרכים פסיכולוגיים בסיסיים: הצורך בכשירות, קרבה ואוטונומיה – של חונכים ושל חונכים כאחד. במכללת קיי פותחו פרקטיקות שונות כדי לזהות צרכים אלו באמצעות דיאלוג תומך בצרכים, וכן דרכים לתמוך בהם. המודל מתמקד בקידום מצפן ערכים פנימי כבסיס לזהות מקצועית, ובטיפוח פרואקטיביות וסוכנויות בקרב מורים-מנטורים ומורים מתחילים.

על בסיס מודלים אלו גובשה גישת הפרויקט לחונכות מיטבית ומשמעותית, והיא מיושמת כעת על ידי המכללות השותפות במסגרת שנת הפיילוט של הפרויקט.

מודל MIT בנתיבות הוא יישובי – מוסדי. המפגשים מתקיימים בבית הספר, אך המשתתפים עובדים גם במוסדות נוספים. בנוסף, סטודנטים מתכנית אקדמיה כיתה והמורים המנטורים שלהם משתתפים גם הם ב-MIT בנתיבות.

גישת המנטורינג של PROMENTORS מתמקדת ביחסים בין מנטור לחניך, או בין עמיתים במודל PGM. על פי גישה זו, יחסי החונכות מאפשרים שותפות, תמיכה הדדית והתנסות של סיפוק צרכים פסיכולוגיים לשותפים. הקשר מבוסס על אמון, ויוצר מרחב דיאלוגי בטוח שבו ניתן לשתף תוכן אישי. היא מבוססת גם על גמישות ורלוונטיות, כך שתוכן מפגשי החונכות נקבע על ידי המנטור והחניך כאחד.

PROMENTORS מבקשת לקדם מודל אקדמי חדש להכשרת מורים-מנטורים, ולבסס אותו כמודל כלל ארצי. בנוסף, אנו שואפים לעגן את המודל בגישת ההמשכיות להכשרת מחנכים. לפי גישה זו, החונכות מתחילה בשלב ההכשרה, ומתבצעת על ידי מורים ומדריכים פדגוגיים משתפים פעולה, ולאחר מכן, בשלב החונכות, על ידי מורים-מנטורים. המודל צפוי להוות בסיס להכשרת המנטורים בישראל, באמצעותה אנו שואפים לשפר את הדרכת המורים המתחילים בבתי הספר, לשפר את תהליך קליטתם של המתמחים ולקדם את איכות הכשרת המורים בישראל.

פרויקט משותף Erasmus+ של האיחוד האירופאי 2020 – 2023

פרומנטורס הינו פרויקט ייחודי ייחודי מטעם ארסמוס+, המתמקד בפיתוח של דגמים עדכניים של חונכות והכשרה לחונכות וליווי.

פרוייקט זה מאפשר הזדמנויות ייחודיות ומגוונות לפיתוח מקצועי ולשינויים בתחום החונכות בארץ. הפרויקט התחיל באמצע ינואר 2020 ויימשך שלוש שנים. סגל הפרויקט כולל מנחים מהיחיד לכניסה להוראה באקדמית חמדת ביחד עם כל המוסדות האקדמיים השותפים לפרוייקט בארץ ובאירופה.

חברי הסגל מהאקדמית חמדת השותפים לפרוייקט הם:

דר' אתי גואטה – ראש היחידה לכניסה להוראה ורכזת הקורסים למורים חדשים

דר' כוכי פרג'ון – רכזת ההתמחות במכללה

גב' דורית דימון – רכזת קורסי החונכים במכללה.

 

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)