מכרז פומבי מס' 1008

העמדת גגות של מבני המכללה לצורך הקמת מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית

 

הנדון: הודעה על ביטול מכרז מספר 1008 – בנוגע להעמדת גגות של מספר מבנים במתחם המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום לצורך ייזום, תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה PV  (פוטו וולטאי) 

לאור קיומם של מספר נתונים מהותיים הנוגעים להתקשרות נשוא המכרז, אשר התגלו לאחר פרסום ההודעה על קיומו של המכרז שבנדון ואשר אינם הובאו בחשבון במסגרת מסמכי המכרז שבנדון, הוחלט בשלב זה על ידי המכללה לבטל את המכרז.

 למותר לציין, כי המכללה תשיב לכל המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז את עלות רכישת מסמכי המכרז וזאת, בסך של 500 ₪.

לצורך השבת עלות רכישת מסמכי המכרז (ואם ישנה הוצאה עבור הנפקת הערבות הבנקאית), המציעים מתבקשים לפנות לגב' הדס פפויפר, במייל: hadas-p@hemdat.ac.il בטלפון 08-9937698.

 ככל שהמכללה תחליט בעתיד לפרסם מכרז חדש ומעודכן וזאת, לאחר בחינה מחודשת של טיב ומתווה ההתקשרות בנוגע להקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה PV  (פוטו וולטאי) במתחם המכללה, המכללה תפרסם את ההודעה על פרסום המכרז הן באמצעות הפרסום הנדרש ממנה, בהתאם לתקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010 והן באמצעות מסירת הודעה אישית לכל מציע אשר רכש את מסמכי המכרז שבנדון".

 

התנצלותנו הכנה.

ועדת מכרזים מכללת חמדת הדרום

 

 

 

 

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)