צור קשר!

עמותה ומועצה אקדמית

סמכויותיו של הוועד המנהל הם בהיבטים הכלכליים והמנהליים בהתאם למטרות המכללה. חברי הוועד המנהל שנבחרים על ידי האסיפה הכללית כוללים אנשי ציבור ואנשי חינוך בכירים.
המלצות המועצה האקדמית העליונה נדונות בוועד המנהל. הוועד המנהל מציג את המלצותיו לאישור בפני האסיפה הכללית.

חברי הוועד המנהל של העמותה

הרב יצחק לוי – יו"ר
גב' אלון שוש
מר אפטבי אליעזר
מר דמרי משה
מר היימן יעקב
מר זוהר יחיאל
מר מאיר יפרח
עו"ד עידן תמיר
גב' קלימי עדה
מר רוזנבלט ראובן
מר שטרן ירון

המועצה האקדמית העליונה שאושרה על ידי המל"ג, היא הרשות האקדמית העליונה של המכללה והחלטותיה מחייבות את כל הגופים האקדמיים במכללה. גוף זה אחראי על תכניות הפיתוח האקדמי לרבות פתיחה, סגירה או שינוי של תכניות וגופים אקדמיים ומתן המלצות לוועד המנהל של העמותה.
המועצה האקדמית מפקחת על רמת ההוראה, תנאי הקבלה ועל הכללים להענקת התואר האקדמי בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה (המאשרת תכניות חדשות לתואר ראשון ושני). המועצה האקדמית העליונה בוחרת את חברי ועדת המינויים להענקת דרגות קידום אקדמיות הפועלים על-פי הנחיותיה.
חברי המועצה האקדמית העליונה הם: יו"ר המועצה (בדרגת פרופ'), אנשי אקדמיה בכירים בדרגת פרופסור מאוניברסיטאות שונות, ראש המכללה, המשנה האקדמי, נציגי סגל המכללה ונציג הסטודנטים.

לקריאת תקנון המועצה האקדמית לחץ כאן

חברי המועצה האקדמית

יו"ר המועצה האקדמית- פרופ' דן מאירשטיין, אוניברסיטת אריאל
פרופ' שאול קרקובר, אוניברסיטת בן גוריון ומכללת חמדת הדרום
פרופ' אברהם אלירז, האוניברסיטה העברית
פרופ' אוריאל בכרך, האוניברסיטה העברית
פרופ' יפתח בן אשר, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' משה בן יוסף, האוניברסיטה העברית
פרופ' יהודית הנשקה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אהוד זיו, האוניברסיטה העברית
פרופ' מלכה חובב רפפורט, האוניברסיטה העברית
פרופ' אייל יהודה, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' זוהרה יניב, מכון וולקני
פרופ' יוסי כץ, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אברהם לוי, חמדת הדרום
פרופ' חיים קרייסל, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' שיפרה שגיא, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' ורדה שושן ברמץ, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' ג'רמי שיף, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' חן שכטר, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אבגדור שנאן, האוניברסיטה העברית

נציגי הסגל האקדמי של המכללה במועצה האקדמית

פרופ' נחם אילן
פרופ' אסתר אפללו
ד"ר צביה בר שלום
ד"ר אסתר גואטה
ד"ר דינה קדוש
ד"ר חיים שקד
ד"ר ליליאן שטיינר
פרופ' אלי זמסקי

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע