fbpx
צור קשר!

עמותה ומועצה אקדמית

סמכויותיו של הוועד המנהל הם בהיבטים הכלכליים והמנהליים בהתאם למטרות המכללה. חברי הוועד המנהל שנבחרים על ידי האסיפה הכללית כוללים אנשי ציבור ואנשי חינוך בכירים.
המלצות המועצה האקדמית העליונה נדונות בוועד המנהל. הוועד המנהל מציג את המלצותיו לאישור בפני האסיפה הכללית.

חברי הוועד המנהל של העמותה

הרב יצחק לוי – יו"ר הוועד המנהל
אשר אברג'ל
ברוך אזולאי
שוש אלון
משה דמרי
עדה קלימי
רון שטרן

המועצה האקדמית העליונה שאושרה על ידי המל"ג, היא הרשות האקדמית העליונה של המכללה והחלטותיה מחייבות את כל הגופים האקדמיים במכללה. גוף זה אחראי על תכניות הפיתוח האקדמי לרבות פתיחה, סגירה או שינוי של תכניות וגופים אקדמיים ומתן המלצות לוועד המנהל של העמותה.
המועצה האקדמית מפקחת על רמת ההוראה, תנאי הקבלה ועל הכללים להענקת התואר האקדמי בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה (המאשרת תכניות חדשות לתואר ראשון ושני). המועצה האקדמית העליונה בוחרת את חברי ועדת המינויים להענקת דרגות קידום אקדמיות הפועלים על-פי הנחיותיה.
חברי המועצה האקדמית העליונה הם: יו"ר המועצה (בדרגת פרופ'), אנשי אקדמיה בכירים בדרגת פרופסור מאוניברסיטאות שונות, ראש המכללה, המשנה האקדמי, נציגי סגל המכללה ונציג הסטודנטים.

לקריאת תקנון המועצה האקדמית לחץ כאן

חברי המועצה האקדמית

יו"ר המועצה האקדמית - פרופ' זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אברהם אלירז, האוניברסיטה העברית
פרופ' אסתר אפללו, מכללת חמדת הדרום
פרופ' נחם אילן, מכללת חמדת הדרום
פרופ' אוריאל בכרך, האוניברסיטה העברית
פרופ' יפתח בן אשר, אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר צביה בר שלום, מכללת חמדת הדרום
פרופ' יהודית הנשקה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' אהוד זיו, האוניברסיטה העברית
פרופ' אלי זמסקי, מכללת חמדת הדרום
פרופ' מלכה חובב רפפורט, האוניברסיטה העברית
פרופ' אייל יהודה, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' זוהרה יניב, מכון וולקני
פרופ' יוסי כץ, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' מנחם כץ, מכללת חמדת הדרום
פרופ' מרים סקלרץ, מכללת חמדת הדרום
ד"ר אורלי קולודני, מכללת חמדת הדרום
פרופ' חיים קרייסל, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' שאול קרקובר, אוניברסיטת בן גוריון ומכללת חמדת הדרום
פרופ' שיפרה שגיא, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' ורדה שושן ברמץ, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' ג'רמי שיף, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' חן שכטר, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אבגדור שנאן, האוניברסיטה העברית
פרופ' חיים שקד, מכללת חמדת הדרום

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע