מפרסומי הסגל

ספרים

 

מאמרים

פרסומי תש"פ (2019-2020)

 • (Expansion and exile in the Chronicler’s narrative of the two and a half tribes (1 Chr. 5.1-26
  ד"ר איציק עמר, התפרסם בכתב העת  Journal for the Study of the Old Testament  45 (2019)
 • נישואין  ולידה אצל מלכי בית דוד בספר דיברי הימים
  ד"ר איציק עמר, התפרסם בכתב העת מדעי היהדות כרך 54, תש"פ.
 • Palestinian and Babylonian Traditions in Italy at the Outset of the Middle Ages: The Yerushalmi in the Writings of R. Isaiah of Trani (the Rid),
  ד"ר ירון זילברשטיין, כתב העת The Jews in Italy: Their Contribution to the Development and Diffusion of Jewish Heritage (M. Perani & Y. Harel eds.), Massachustts 2019,  Chapter 3, pp. 64- 89.
 • Division of Roles in Homeschooling: Desire and Ability to Change Places
  ד"ר אבישג אדרי, כתב העת Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory Vol. 2(1), 2019-20
 • הרב הצבאי ומאפייני תמיכה רוחנית ורגשית ביחידה צבאית: אינטואיציה אישית ככלי לתיווך פנים־ארגוני
  ד"ר ירון זילברשטיין, כתב העת: חוסן לאומי פוליטיקה וחברה 1(2) (2019), עמ' 81- 114.
 • Do required fields in online surveys in the social sciences impair reliability?
  ד"ר יפעת פארן ועמיתתה, התפרסם בכתב העת International Journal of Social Research Methodology  2019 

פרסומי תשע”ט (2018-2019)

   • דרכי עיצובה של מנהיגות קיבוצית בספרות חז”ל: עיון במחזור סיפורי רשב”י (ירושלמי שביעית ט:א, לח:ד ומקבילות)
    ד”ר ירון זילברשטיין, התפרסם בכתב העת ‘דרך אגדה’ יד (תשע”ט), עמ’ 105- 146.
   • Use of Filter Cake Powder for Enhancing Soil Stability of Active Sand Dunes
    ד”ר עירית ועמיתיה, התקבל לפרסום בכתב העת The Journal of Solid Waste Technology and Management
   • “עוללות שהיו לפרי הילולים”
    פרופ’ נחם אילן, שהתפרסם בכתב העת  מסורות יט (תשע”ט)
   • מֻראד פַרַג כ’נביא ציוני’ על פי ספרו אַלְקֻדְסִיַּאת/הֶקְדֵּשִיּוֹת”, 
    פרופ’ נחם אילן, התפרסם בספר ציונות דתית: היסטוריה, רעיון, חברה,  דב שוורץ (עורך) בהוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2019 
   • Aspects of Modernity in the Jewish Community in Sudan in the First Half of the Twentieth Century
    פרופ’ נחם אילן, שהתפרסם בכתב העת  Journal of Jewish Studies  2019
   • “רס”ג לקוראי ערבית בערבית”
    פרופ’ נחם אילן, התפרסם בכתב העת פעמים 157, תשע”ט
   • Social Justice Leadership, Instructional Leadership, and the Goals of Schooling
    ד”ר חיים שקד, התקבל לפרסום בכתב העת International Journal of Educational Managemen
   • חברה לילדים בחינוך הביתי
    ד”ר אבישג אדרי ועמיתתה, התפרסם בכתב העת ג’אמעה 2019
   • “ספור הנס לחנוכה יסדתיהו אני ובני ידידי”: מקור ועיבוד לפיוט “מי כמוך” לחנוכה מאת ר’ רפאל אהרן מונסוניגו ובנו ר’ ידידיה
    ד”ר תמר לביא ועמיתתה, התפרסם בכתב העת: מסורות – כרך יט-כ  תשע”ט
   • “‘הלכה למשה מסיני’ כאבן בוחן אידיאולוגי – מהחכמים בתקופת התנאים ועד העת החדשה”,
    ד”ר מנחם כ”ץ, התפרסם בכתב העת אוקימתא – מחקרים בספרות התלמודית והרבנית, תשע”ט, עמ’ 21-1.
   • Form and Content in the Story of Asa in 2 Chr 13:23b-16:14: A Diachronic-Synchronic Reading
    ד”ר איציק עמר, התפרסם בכתב העת Vetus Testamentum 2019
   • Systems thinking for principals of learning-focused schools
    ד”ר חיים שקד ועמיתו, התקבל לפרסום בכתב העת JSARD – The Journal of School Administration Research and Development.
   • “פנייה לעזרה של מתבגרים למורים וליועצות חינוכיות: הבדלים בין מתבגרים בחינוך המיוחד המשולב לבין מתבגרים בחינוך הרגיל”
    ד”ר זאב קאים ועמיתו, התקבל לפרסום בכתב העת דפים
   • מקומה של החוקרת בעידן של ריבוי זהויות: ניתוח עצמי
   • ד”ר אבישג אדרי, כתב העת חמדעת כרך י”א, 2019
   • the contribution of the learning setting to learning and to environmental perceptions
    פרופ’ אסתר אפללו וד”ר אילה רביב, כתב העת 2019 Research in Science & Technological Education
   • Can a Writer Critique Uber? The Gig Economy, Creative Labor, and Ben Lerner’s ‘The Polish Rider’.”
    ד”ר דוד הדר, התפרסם באסופת מאמרים בהוצאת  Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2019.
   • החוט המשולש: על הגר”ש ליברמן ויחסיו עם החזון איש והרי”נ אפשטיין
    ד”ר מנחם כץ ועמיתו, התפרסם באסופת מחקרים לכבוד מנחם חיים שמלצר – מחווה למנחם, בהוצאת מכון שוקן, ירושלים, 2019
   • Instructional boundary management: The complementarity of instructional leadership and boundary management
    ד”ר חיים שקד ועמיתו, כתב העת Educational Management, Administration & Leadership
   • Ensuring teachers’ job suitability: A missing component of instructional leadership
    ד”ר חיים שקד, כתב העת Journal of School Leadership
   • School principals’ systems thinking: Antecedents and consequences
    ד”ר חיים שקד, כתב העת Journal of Educational Administration
   • גורמי הנעה וראיית המקצוע כקריירה לחיים בקרב סטודנטים בשנה א’ של שלושה מסלולי הכשרה להוראה
    ד”ר זהר טל וד”ר רוני ריינגולד, כתב העת “דפים”, 2019
   • Isaac Breuer’s Approach to the Study and Instruction of the Babylonian Talmud – in the geographic-cultural context of Central European Jewry
    ד”ר מנחם כ”ץ, כתב העת Judaica: Beiträge zum Verstehen des Judentums, 75 pp. 83-92 2018
   •  ‘עבודה עם נוער בסיכון במרחבי החיים’
    ד”ר זאב קאים ועמיתתו, יתפרסם בספר “ישוב נפש”, פרקים נבחרים בפסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית, 2019
   • נכונות הפנייה לעזרה בהתאם לתחום הבעיה ולזהות מקור הסיוע בקרב מתבגרים בחינוך המיוחד ומתבגרים נורמטיביים
    ד”ר זאב קאים, כתב העת סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב (סחי”ש), 2019
   • Perceptual Inhibitors of Instructional Leadership in Israeli Principals (את המאמר ניתן לקבל בפנייה לכותב במייל haim.shaked@hemdat.ac.il)
    ד”ר חיים שקד, כתב העת: School Leadership & Management, 2019
   • Boundaries of Israeli Assistant Principals’ Instructional Leadership (את המאמר ניתן לקבל בפנייה לכותב במייל haim.shaked@hemdat.ac.il)
    ד”ר חיים שקד, כתב העת:Leadership and Policy in Schools, 2019
   • School leaders’ contribution to social justice (את המאמר ניתן לקבל בפנייה לכותב במייל haim.shaked@hemdat.ac.il)
    ד”ר חיים שקד, כתב העת: International Journal of Educational Reform, 2019
   • On the threshold of the public sphere: Mothers, daughters and higher education
    ד”ר ליליאן שטיינר ועמיתתה, כתב העת International Journal of Contemporary Applied Researches Vol. 5, No. 11, November 2018
   • “זיכרון העבר: בין נוסטלגיה אותנטית לתמרון ערמומי; עימות בין-דורי בטקס ייסוד המקדש השני (עזרא ג)”
    ד”ר עדי בלכר, כתב העת “כעת” גיליון ג’ עמ’ 31-39, 2018.

 

פרסומי תשע”ח (2017-2018)

   • ‘לקח טוב’ לרבי טוביה בן אליעזר מדרש או פירוש?
    פרופ’ נחם אילן, מאמר שהתפרסם בספר ‘על יד יחיאל’, קובץ מאמרים ומחקרים שהוגש שהתפרסם בספר ‘על יד יחיאל’, קובץ מאמרים ומחקרים שהוגש ליחיאל קארה עם פרישתו לגמלאות. הוצאת מכון מש”ה ומפעל משנה תורה, תשע”ח.
   • אוצר של עיונים ותובנות? מאמר הביקורת על ספרו של יהושע בלאו על פרשנות ערבית.
    פרופ’ נחם אילן, כתב העת לשוננו, כרך 80 חוברת ד’, עמ’ 515-505, תשע”ח. קישור למאמר
   • מכון בן צבי כסוכן תרבות
    פרופ’ נחם אילן, התפרסם בספר ‘רבבות לאפרים’ – ספר היובל לאפרים חזן, בהוצאת כרמל, ירושלים תשע”ח.
   • תמונות במילים בשירת ר’ רפאל אהרן מונסוניגו
    ד”ר תמר לביא, התפרסם בספר ‘מחקרי מערב ומזרח’, תשע”ט, 2018 בהוצאת מכללת אשקלון ואוניברסיטת בר אילן
   • Cultural tourism between local and transnational identities: Jewish heritage in Syracuse, Italy
    פרופ’ שאול קרקובר ועמיתו, כתב העת TOURISM GEOGRAPHIES 2018
   • האם בחינוך הביתי יש חופש כל השנה? בחינת דרכי ההוראה בחינוך הביתי
    ד”ר אבישג אדרי ועמיתתה, כתב העת חוקרים @הגיל הרך, גיליון 8, 2018
   • The Baal Shem Tov and the Boy who Played Flute on Yom Kippur
    ד”ר מנחם כ”ץ, האתר הכי גרסינן לשינוי נוסחאות של התלמוד הבבלי בפורטל FJMS – אגודת פרידברג לכתבי יד יהודיים – טורונטו, קנדה
   • ואחות לוטן תמנע (בראשית ל”ו 22; דה”א א’ 39) תיקון נוסח לא ידוע במקרא?
    ד”ר ירון זילברשטיין, כתב העת ‘מחקרי הגבעה’ תשע”ח
   • Why principals often give overly high ratings on teacher evaluations
    ד”ר חיים שקד, כתב העת Studies in Educational Evaluation
   • בין תיאור מותו של שאול לתיאור מותו של יאשיהו בספר דה”א י; דה”ב לה 20-27
    ד”ר יצחק עמר, כתב העת בית המקרא, 2017
   • The Characterization of Rehoboam and Jeroboam as a Reflection of the Chronicler’s View of the Schism
    ד”ר יצחק עמר, כתב העת Journal of Hebrew Scriptures כרך 17 2017
   • הוראת מתמטיקה לתלמידים עם צרכים מיוחדים: מודל התערבות למורים
    ד”ר יחיאל תנעמי, כתב העת מחקר ועיון בחינוך המתמטי, גיליון 6, 2018.
   • מודל לשיתוף פעולה מחקרי בין מכונים למחקר ופיתוח לבין מכללה להכשרת מורות (חמדת הדרום) במסגרת סמינריון מחקרי במדעים
    ד”ר עירית חלילי רוטמן ועמיתיה, כתב העת ‘דפי יוזמה’
   • Ha’azinu (Deut 32, 1-43) cture and Significance
    ד”ר מרים סקלרץ, כתב העת Scandinavian Journal of the Old Testament
    לקבלת עותק מהמאמר ניתן לפנות ישירות לד”ר סקלרץ: miryamsk@orot.ac.il
   • Nahmanides’ Typological Interpretation of the Encounter between Abram and Melchizedek
    ד”ר מרים סקלרץ, כתב העת Journal of Jewish Studies
    לקבלת עותק מהמאמר ניתן לפנות ישירות לד”ר סקלרץ: miryamsk@orot.ac.il
   • Noach’s Curse: Punishment and Paradox
    ד”ר עדי בלכר, כתב העת ZAR
   • Exploring systems thinking in school principals’ decision-making
    ד”ר חיים שקד ופרופ’ חן שכטר, כתב העת International Journal of Leadership in Education
   • Energy, Christiaan Huygens, and the Wonderful Cycloid—Theory versus Experiment
    ד”ר יובל בן אבו ועמיתיו, כתב העת Symmetry כרך 10, 2018
   • Systems Thinking among Enrollees in a Principal Preparation Progra
    ד”ר חיים שקד ופרופ’ חן שכטר, כתב העת  Journal of Research on Leadership Education
   • Students generating questions as a way of learning
    ד”ר אסתר אפללו, כתב העת Active Learning in Higher Education
   • חלוקת תפקידים בחינוך הביתי מנקודת המבט של האימהות
    ‘ד”ר אבישג אדרי עם פרופ’ הנרייט דהאן כלב, כתב העת ‘סוגיות חברתיות בישראל
   • חידון מתמטי נתיבות – דוגמה למעורבות קהילתית של מכללה
    פרופ’ טוביה בר נוי, בטאון מופ”ת, גיליון 61, 2018. עמ’ 57
   • Changes in the Perceptions of the Nature of Science and Religious Belief
    ד”ר אסתר אפללו, כתב העת Issues in Educational Research

 

פרסומי תשע”ז (2016-2017)

  •  Between Natural Language and Mathematical Symbols (<, >, =): The Comprehension of Pre-Service and Preschool TeachersPerspective of Numbers
   ד”ר בת שבע אילני ועמיתתה, כתב העת Creative Education, 2017
  • Collaboration Between Mathematics Facilitators and Preschool Teachers Using the Innovative “Senso-Math” Preschool Program
   ד”ר דינה אסידוב וד”ר בת שבע אילני, כתב העת  Mathematics Teacher Education and Development 
  • School middle leaders’ sense-making of a generally-outlined education reform
   ד”ר חיים שקד ופרופ’ חן שכטר, כתב העת Leadership and Policy in Schools
  • Preserving cultural assets of others: Jewish heritage sites in Macedonian cities
   פרופ’ שאול קרקובר ועמיתיו, כתב העת Tourism Geographies, 2017
  • Errorful and errorless learning in preschoolers: at what age does the errorful advantage appear
   ד”ר יפעת פארן, יניב סופאן ועמיתיהם, כתב העת Cognitive development, ד 2017
  • Chia seeds are richer in polyphenols compared to flax seeds
   ד”ר יובל בן אבו, Integrative Food, Nutrition and Metabolism, כרך 4, 2017
  • Gate Antiphase of Potassium Channel
   ד”ר יובל בן אבו,  כתב העת Symmetry, 2017
  • Interweaving the Principle of Least Potential Energy in School and Introductory University Physics Courses
   ד”ר יובל בן אבו, כתב העת Symmetry, 2017
  • Investigating Motives for Presrvation of Jewish Heritage Sites: The case of Macedonia
   פרופ’ שאול קרקובר ועמיתיו, ספר הכנס המדעי הבינלאומי ה-3 לגאובלקניקה, 2017 (התקיים במקדוניה)
  • Honi the Circle Drawer: “A Member of the Household” or “A Son Who Implores His Father”?
   ד”ר ישעיהו בן פזי, Journal for the Study of Judaism 48 (2017) 1-13
  • פולחן דתי חדש כתהליך חילון? קריאת שמע ותפילת העמידה במשנתו של רבי שמעון בר יוחאי
   ד”ר ירון זילברשטיין, כתב העת אורשת כרך ז’
  • ממצוקה לרווחה: שירים עבריים על ימי יזיד “המזיד” (מרוקו, תק”ן-תקנ”ב)
   פרופ’ חיטין-משיח וד”ר תמר לביא, “דבר תקוה” – ספר היובל לכבוד פרופ’ בנימין בר תקוה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן
  • The Interactive Whiteboard in primary school science and interaction
   ד”ר אסתר אפללו, ליזט זאנה ותהילה חורי, Interactive Learning Environments, 2017
  • עמדות של גננות כלפי לימודי מדע וטכנולוגיה וכלפי יישום התכנית להוראתם בגן הילדים
   ד”ר אילה רביב וילנה דרובישבסקי, חוקרים@ הגיל הרך, גיליון מס’ 6, 2017
  • Between Venus and Mars: Sources of Gender Differences in Instructional Leadership
   ד”ר חיים שקד, פרופ’ זהבית גרוס ופרופ’ ג’פרי גלנץ, Educational Management Administration & Leadership
  • משנת החמ”ד לשיטתם של ד”ר מתתיהו דגן וקודמיו
   ד”ר יעקב הדני, דור לדור, תשע”ה, כרך מ”ט
  • הצעת טקסונומיה בהוראת משנה: שבע קטגוריות
   ד”ר ירון זילברשטיין, דפי יוזמה 9
  • עוגני קריירה אישיים ובחירת תכנית לימודים לתואר שני בחינוך
   ד”ר זהר טל וד”ר חיה אלטרץ, דפים 63, 2016
  • How is the body’s systemic nature manifested amongst high school biology students?
   ד”ר ז’קלין טריפטו  ועמיתיה,  Instryctional Science , 2016
  • The ‘What is a system’ reflection interview as a knowledge integration activity for high school students’ understanding of complex systems in human biology
   ד”ר ז’קלין טריפטו  ועמיתיה, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, 2016
  • מפיבושת – מהמקרא לשירת זלדה
   ד”ר מרים סקלרץ, מסכת י”ב, 2016
  • פנייה לעזרה על־פי רכיבי המודל “איום על הערך העצמי” — נוער במצבי סיכון ונוער נורמטיבי
   ד”ר זאב קאים ופרופ’ שלמה רומי, מגמות נ”א, 2016
  • החינוך התיכוני בתקופת היישוב
   ד”ר חגית קליבנסקי, דור לדור, תשע”ה, כרך מ”ט
  • How Should Students Learn in the School Science Laboratory? The Benefits of Cooperative Learning
   ד”ר אילה רביב וד”ר אסתר אפללו,Research in Science Education, 2017
  • Broken Wor(l)ds: Rutka’s Notebook
   ד”ר לילאן שטיינר, Women in Judaism: A Multidisciplinary Journal, 2016
  • Instructional Leadership Practices among Principals
   ד”ר חיים שקד ועמיתיו, International Journal of Educational Reform ,פורסם ב 2016
  • Principals’ considerations while implementing education reforms
   ד”ר חיים שקד ופרופ’ חן שכטר, Journal of Educational Administration
  • School Leadership & Management
   ד”ר חיים שקד ופרופ’ חן שכטר, School principals as mediating agents in education reforms
  • Development of systems thinking in school leaders
   ד”ר חיים שקד ופרופ’ חן שכטר, Teachers College Record
  • Leadership and Policy in Schools
   ד”ר חיים שקד ועמיתיו, Leadership metaphors
  • Collaborative learning from personal cases in a principal preparation programme
   ד”ר חיים שקד ועמיתיו, International Journal of Leadership in Education
  • Systems thinking among school middle leaders
   ד”ר חיים שקד ופרופ’ חן שכטר, Educational Management, Administration and Leadership
  • Sources of systems thinking in school leadership
   ד”ר חיים שקד ופרופ’ חן שכטר, Journal of School Leadership, 26(3), 468-494
  • Parental participation fees in school expenses in Israel
   ד”ר חיים שקד, International Journal of Educational Management, 30(1), 63-75
  • Systems Thinking as an Instructional Leadership Enabler
   ד”ר חיים שקד ופרופ’ חן שכטר, NASSP Bulletin 2016

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)