צור קשר!

דיקנאט

מכללת חמדת הדרום מבקשת להעמיד אתכם הסטודנטיות והסטודנטים, במרכז, ולהעניק לכם חווית לימודים מאתגרת ומספקת. המכללה רואה בכם שותפים מלאים בכל הפעילויות שמתרחשות במכללה.

הדיקנאט פועל לשיפור רווחתם של הסטודנטים, מטפל בבעיות מיוחדות העולות במהלך הלימודים בתחום האישי, אקדמי, נהלי וכלכלי ובכל תחומי הלימודים והחיים במכללה.

הדיקנאט קשוב לסטודנטים ולמרצים. מטפל בבעיות אתיות בקשר בין מרצים לסטודנטים, יוזם קביעת נורמות התנהגות ולימודים ושותף להובלת פרויקטים חינוכיים-חברתיים-תרבותיים בהתאם ל"אני מאמין" של המכללה.

אתם מוזמנים לפנות לדיקנית הסטודנטיות או לדיקן הסטודנטים בכל נושא ועניין הקשורים לתחומים שבאחריותם.

רצוי לתאם מראש.

כדיקנית הסטודנטיות אני שמחה לברך אותך על הצטרפותך למשפחת חמדת הדרום. מטרת הדיקנאט היא להציע לסטודנטיות סביבה לימודית נעימה וידידותית, ולצרף לידע ולמקצוע הנרכשים במהלך הלימודים גם חוויה אישית חיובית בתקופת שהותכם בין כתלי המכללה.

משרד דיקן הסטודנטים מופקד על מערכת שמטרתה לדאוג לרווחתם של הסטודנטיות במכללה כחברים בקהילייה האקדמית. אנו ערוכים להושיט עזרה בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחייכם כסטודנטיות, בתיאום עם כל היחידות האקדמיות והמנהליות במכללה כמו גם עם גורמי חוץ.

משרד דיקן הסטודנטים אחראי גם לקיום הקשר שבין המכללה לבין אגודת הסטודנטים. חברות אגודת הסטודנטיות, עומדות אף הן לרשותכן ותשמחנה לשמש אוזן קשבת לבקשותיכן ולשיתוף פעולה מצדכן.

כל אחת ואחת מכן מוזמנת להיפגש איתי, בכל נושא הקשור לפעילות משרד דיקן הסטודנטים.

שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה.

ד"ר אורלית קולודני, דיקנית הסטודנטיות

נוהל פנייה

שעות ייעוץ ופגישה עם סטודנטיות:

ימי ראשון 14:30-13:00

ימי רביעי 11:00-10:00

יש לתאם מראש

orkolodni@hemdat.ac.il

סטודנטים יקרים!
"אמר רבי יצחק הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין… ורבי יהושע בן לוי אמר לעולם ידרים שמתוך שמתחכם מתעשר." בבלי בבא בתרא, כה:
המשים פעמיו דרומה זוכה לטובה כפולה ומכופלת; בעוד שלמצפין מובטח העושר, למדרים מובטחת החכמה שתוביל אותו גם לעושר.
ראש ממשלת ישראל הראשון, דוד בן גוריון קבע כי: "בנגב ייבחן כושר המדע והמחקר היהודי…. בנגב ייבחן הנוער היהודי… בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו…" נאום "משמעות הנגב", 1995.
המכללה האקדמית הדתית חמדת הדרום, השוכנת במרחבים המוריקים של שדות הנגב, שמה לה למטרה להכשיר את המורים הטובים ביותר עבור עשרות אלפי ילדי ישראל תלמידי מערכת החינוך הישראלית בחבל ארץ זה. המכללה חורטת על דגלה מצוינת אקדמית ללא פשרות, יחס אישי ותומך לסטודנטים וקשר בונה ומתמשך עם בוגריה. לצד הקניית ידע, חכמה ויכולות מחקריות, מעשירה המכללה את ארגז הכלים של הסטודנטים והבוגרים בשיטות, אמצעים ודרכי הוראה מגוונות ועדכניות תוך שימת דגש על יחס אישי, תומך ומלווה לאורך כל הדרך.
כמורים וכמחנכים יש לנו את הכוח להשפיע ולעצב את דמותו, אישיותו וזהותו של האחר. מלאכת ההוראה והחינוך הינה חלק מחלום התגשמות הציונות ומהווה מטרה חינוכית, דתית ולאומית, המשפיעה, מעצבת ויוצרת את פני החינוך, המדע, הנוער, העם והמדינה.
כדיקן הסטודנטים אני עומד לרשותכם בכל הקשור לרווחתכם בחיי הקמפוס, לספק עבורכם מגוון שירותים במישור האישי, החברתי והכלכלי ולפעילותה השוטפת של אגודת הסטודנטים.

בברכה,

ד"ר יוסי בן-שבת

שעות קבלת קהל:

ימים א' ו-ה' בתיאום מראש

דוא"ל: yossibenshabat@hemdat.ac.il

נייד: 052-8526410

חוק זכויות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט (2007) קובע את העקרונות לזכויות סטודנטים ומועמדים ללימודים אקדמיים, שהינם אזרחי ותושבי ישראל, בכל הקשור לקבלה ללימודים, מהלך הלימודים, חופש הביטוי וחופש ההתארגנות. בין היתר עוסק החוק בנושאים הבאים:

 • קביעת הוראות בנושא הרישום והקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.
 • קביעת אמות מידה שיווניות לקבלה, מבלי לגרוע מקיומה של העדפה מתקנת.
 • הוראות בעניין דמי רישום אחידים.
 • איסור להשתמש במידע ובמסמכים שמוסרים מועמדים שלא למטרה שלשמה נמסרו.
 • מתן תעודת סטודנט לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו.
 • סוגי המלגות שמחלקים המוסדות להשכלה גבוהה.
 • זכאותם של סטודנטים להיבחן בשני מועדים.
 • זכאותם של סטודנטים לעיין במחברות בחינה ובעבודות ולערער על תוצאות בדיקתן.
 • הוראות בעניין כללי התנהגות ותקנון משמעת.
 • בחירות לאגודת הסטודנטים.
 • אופן הגשת קבילה לנציב קבילות הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.

החוק מפרט את הזכויות הבסיסיות של הסטודנטים ואת היחסים ביניהם לבין המוסד להשכלה גבוהה בו הם לומדים. התקנונים המוסדיים המפרטים את התנהלות המוסד הספציפי מול תלמידיו, חייבים להיות מותאמים לחוק זכויות הסטודנט.

עדכונים לחוק

תיקון כללי זכויות הסטודנט – התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים, התשע"ח – 2018. החלטת המל"ג בנושא היא מ- 24.4.2018.

כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה) (תיקון), התשע"ח – 2018;
סטודנטית זכאית להיעדר בשל אחד מהאירועים המוגדרים בחוק (טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה) 30% בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות (4 חיסורים בקורס של 28 שעות; 1 ש"ש) או שישה שבועות (הגבוה מבניהם). בנוסף לכך החליטה המל"ג לקבוע זכאות להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים עבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה (זכות זו ניתנת למימוש בדר"כ בסמסטר שלאחר חופשת הלידה).

עדכון בדבר חקיקה עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית – המל"ג החליטה כי סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות (1 ש"ש) פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות שהיא אחד מאלה:

 • פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים
 • שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים

מניעת הטרדה מינית

נוהל מניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; הטרדה מינית היא עבירה פלילית, עוולה אזרחית, ועבירת משמעת חמורה. הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה והלימודים ועומדות בניגוד למדיניות המכללה.

החוק למניעת הטרדות מיניות נחקק ע"י הכנסת בשנת 1998, לחצו כאן כדי לעיין בו.

לקריאת התקנון למניעת הטרדה מינית של מכללת חמדת הדרום לחצו כאן.

מי יכול לפנות?

סטודנטים/יות, מרצים/ות, עובדי/ות מנהל

למי ניתן לפנות?

ממונה על טיפול בהטרדות: ד"ר אורלי קולודני, דיקנית הסטודנטים 08-9937651 orkolodni@hemdat.ac.il

סרטונים בנושא:

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע