דיקנאט

האקדמית חמדת מבקשת להעמיד אתכם הסטודנטיות והסטודנטים, במרכז, ולהעניק לכם חווית לימודים מאתגרת ומספקת. המכללה רואה בכם שותפים מלאים בכל הפעילויות שמתרחשות במכללה.

הדיקנאט פועל לשיפור רווחתם של הסטודנטים, מטפל בבעיות מיוחדות העולות במהלך הלימודים בתחום האישי, אקדמי, נהלי וכלכלי ובכל תחומי הלימודים והחיים במכללה.

הדיקנאט קשוב לסטודנטים ולמרצים. מטפל בבעיות אתיות בקשר בין מרצים לסטודנטים, יוזם קביעת נורמות התנהגות ולימודים ושותף להובלת פרויקטים חינוכיים-חברתיים-תרבותיים בהתאם ל"אני מאמין" של המכללה.

אתם מוזמנים לפנות לדיקנית הסטודנטים בכל נושא ועניין הקשורים לתחומים שבאחריותם.

רצוי לתאם מראש.

כדיקנית הסטודנטים אני שמחה לברך אותכם על הצטרפותכם למשפחת האקדמית חמדת. מטרת הדיקנאט היא להציע לסטודנטים סביבה לימודית נעימה וידידותית, ולצרף לידע ולמקצוע הנרכשים במהלך הלימודים גם חוויה אישית חיובית בתקופת שהותכם בין כתלי המכללה.

משרד דיקן הסטודנטים מופקד על מערכת שמטרתה לדאוג לרווחתם של הסטודנטים במכללה כחברים בקהילה האקדמית. אנו ערוכים להושיט עזרה בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחייכם כסטודנטים, בתיאום עם כל היחידות האקדמיות והמנהליות במכללה כמו גם עם גורמי חוץ.

משרד דיקן הסטודנטים אחראי גם לקיום הקשר שבין המכללה לבין אגודת הסטודנטים. חברי אגודת הסטודנטים, עומדים אף הם לרשותכם וישמחו לשמש אוזן קשבת לבקשותיכם ולשיתוף פעולה מצדכם.

כל אחד ואחת מכם מוזמנים להיפגש איתי, בכל נושא הקשור לפעילות משרד דיקן הסטודנטים.

שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה.

ד"ר עידית חזות, דיקנית הסטודנטים

נוהל פנייה

שעות ייעוץ ופגישה עם סטודנטים:

בימי שני 14:00-15:00 בתיאום מראש.
 

 

חוק זכויות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט (2007) קובע את העקרונות לזכויות סטודנטים ומועמדים ללימודים אקדמיים, שהינם אזרחי ותושבי ישראל, בכל הקשור לקבלה ללימודים, מהלך הלימודים, חופש הביטוי וחופש ההתארגנות. בין היתר עוסק החוק בנושאים הבאים:

 • קביעת הוראות בנושא הרישום והקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.
 • קביעת אמות מידה שיווניות לקבלה, מבלי לגרוע מקיומה של העדפה מתקנת.
 • הוראות בעניין דמי רישום אחידים.
 • איסור להשתמש במידע ובמסמכים שמוסרים מועמדים שלא למטרה שלשמה נמסרו.
 • מתן תעודת סטודנט לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו.
 • סוגי המלגות שמחלקים המוסדות להשכלה גבוהה.
 • זכאותם של סטודנטים להיבחן בשני מועדים.
 • זכאותם של סטודנטים לעיין במחברות בחינה ובעבודות ולערער על תוצאות בדיקתן.
 • הוראות בעניין כללי התנהגות ותקנון משמעת.
 • בחירות לאגודת הסטודנטים.
 • אופן הגשת קבילה לנציב קבילות הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.

החוק מפרט את הזכויות הבסיסיות של הסטודנטים ואת היחסים ביניהם לבין המוסד להשכלה גבוהה בו הם לומדים. התקנונים המוסדיים המפרטים את התנהלות המוסד הספציפי מול תלמידיו, חייבים להיות מותאמים לחוק זכויות הסטודנט.

עדכונים לחוק

תיקון כללי זכויות הסטודנט – התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים, התשע"ח – 2018. החלטת המל"ג בנושא היא מ- 24.4.2018.

כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה) (תיקון), התשע"ח – 2018;
סטודנטית זכאית להיעדר בשל אחד מהאירועים המוגדרים בחוק (טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה) 30% בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות (4 חיסורים בקורס של 28 שעות; 1 ש"ש) או שישה שבועות (הגבוה מבניהם). בנוסף לכך החליטה המל"ג לקבוע זכאות להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים עבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה (זכות זו ניתנת למימוש בדר"כ בסמסטר שלאחר חופשת הלידה).

עדכון בדבר חקיקה עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית – המל"ג החליטה כי סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות (1 ש"ש) פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות שהיא אחד מאלה:

 • פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים
 • שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים

התאמות לימודיות לסטודנטים בעלי לקויות למידה ו\או בעיות רפואיות אחרות

 1. הגורם המטפל

הגורם המטפל בסטודנטים לקויי למידה ובהתאמות בבחינות הוא משרד דקאנט הסטודנטים. דרך דקאנט הסטודנטים ניתן להגיש בקשה להתאמות בבחינות, קבלת שיעורי עזר וחונכות.

 1. מועד הגשת הבקשות

סטודנטים שאובחנו בעבר כבעלי לקויות למידה מתבקשים להעביר את האבחונים שלהם עד שלושה שבועות לאחר תחילת הסמסטר, וזאת כדי להספיק לטפל בהתאמות לפני תקופת המבחנים.

 1. אבחונים קבילים

התאמות במבחנים ניתנות על סמך אבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי. אבחון דידקטי הוא אבחון שנערך על ידי בעל מקצוע שעבר הכשרה בתחום האבחון. האבחון צריך להיות מקצועי, מקיף ולבדוק את המיומנויות הלימודיות השונות, את המנגנונים העומדים בבסיסן, את השלכות הלקות על התפקוד הלימודי, ולכלול ציוני גלם. אבחון תקף הוא אבחון שנערך בחמש השנים האחרונות, אחרי גיל 16.

במידה ויש מסמכים נוספים כגון אבחונים קודמים, מסמכים המעידים על מתן התאמות במסגרות אחרות ומסמכים רפואיים רלבנטיים, נא להעביר גם אותם.

במקרה של הפרעת קשב, יש להציג בנוסף לאבחון דידקטי גם הערכת מומחה (פסיכיאטר או נוירולוג) לגבי קיומה של הפרעת קשב ודרגת החומרה שלה. הערכת המומחה צריכה לעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבריאות. לא יינתנו התאמות על סמך אבחוני קשב ללא בדיקה של תפקודים לימודיים (קריאה, כתיבה והבנת הנקרא).

לסטודנט שאין ברשותו אבחון תקף ומעוניין לעבור אבחון, מומלץ לפנות לאבחון מת"ל. אבחון מת"ל הוא אבחון שמיועד לבוגרים והוא מוכר בכל המוסדות האקדמיים בארץ. פרטים על האבחון ועל המרכזי האבחון ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה: https://www.nite.org.il/other-tests/matal/evaluation-institutes/ ניתן להתייעץ לגבי הצורך באבחון עם לירון פרימור lironprimor@gmail.com.

 1. אישור ההתאמות

אנשי מקצוע במכללה בוחנים כל מקרה לגופו וממליצים על מתן התאמות לפי סוג ועוצמת הקשיים ובהתאם לתחומי הלימוד ולסוג המבחנים. מטרת ההתאמות היא לעקוף את הקשיים הלימודיים, אך לא תינתן התאמה אשר פוגעת במהות הבחינה הנמדדת. לכן, ייתכן כי התאמות אשר ניתנו במסגרת לימודי התיכון לא יינתנו בלימודים אקדמיים.

ההתאמות המקובלות במכללה הן תוספת זמן והקראה באנגלית (למעט בחוג לאנגלית).

מקרים חריגים יישקלו לגופם.

 1. תהליך הגשת הבקשה

יש להעביר במייל לגב' לירון פרימור lironprimor@gmail.com אבחונים ומסמכים רלבנטיים לצורך בקשת התאמות בבחינות. במייל יש לציין את השם, חוג הלימודים ופרטי התקשרות. לאחר בחינת הדו"ח, הסטודנט ייקבל מייל ובו הסבר על ההתאמות אשר ניתנו והנחיות לקבלתן. ההתאמות יועברו לגב' סילבי כלפה ויתעדכנו בכרטיס הנבחן האישי. את כרטיס הנבחן יש להדפיס לפני מבחנים ולהציג אותו.

 1. התאמות על רקע בעיות אחרות

בדומה למפורט לעיל, יש להעביר במייל לגב' לירון פרימור lironprimor@gmail.com אבחונים ומסמכים רלבנטיים לצורך בקשת התאמות בבחינות. במייל יש לציין את השם, חוג הלימודים ופרטי התקשרות. אנשי מקצוע במכללה בוחנים כל מקרה לגופו וממליצים על מתן התאמות לפי סוג ועוצמת הקשיים ובהתאם לתחומי הלימוד ולסוג המבחנים. מטרת ההתאמות היא לעקוף את הקשיים הלימודיים, אך לא תינתן התאמה אשר פוגעת במהות הבחינה הנמדדת.

מניעת הטרדה מינית

נוהל מניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; הטרדה מינית היא עבירה פלילית, עוולה אזרחית, ועבירת משמעת חמורה. הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה והלימודים ועומדות בניגוד למדיניות המכללה.

החוק למניעת הטרדות מיניות נחקק ע"י הכנסת בשנת 1998, לחצו כאן כדי לעיין בו.

לקריאת התקנון למניעת הטרדה מינית של מכללת האקדמית חמדת לחצו כאן.

מי יכול לפנות?

סטודנטים/יות, מרצים/ות, עובדי/ות מנהל

למי ניתן לפנות?

ממונה על טיפול בהטרדות: ד"ר עידית חזות, דיקנית הסטודנטים 08-9937651 idit@hemdat.ac.il

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)