קול קורא-תמיכה במחקר

קול קורא להגשת בקשות תקציב מחקר לשנת תשפ"ב

רשות המחקר של המכללה מזמינה את חברי הסגל להגיש בקשות לתקציב מחקר. תקציב המחקר מיועד למימון הוצאות שונות של ביצוע המחקר, להצגת המחקר בכנסים וכן לעריכה לשונית  או תרגום של מאמר. היקף התמיכה יקבע בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן. התמיכה המקסימאלית לעריכת מחקר תהיה עד 10,000 ₪ לעריכת מחקר, עד 5000 ₪ לעריכה ותרגום של מאמר, עד 6000 ₪ להצגת כנס בחו"ל ועד 2000 ₪ דמי רישום לכנסים וירטואליים.

ניתן להגיש בקשות לתקציב מחקר עד א' בתמוז תשפ"ב, 30 ביוני 2022. מומלץ להקדים ולהגיש את הבקשות ככול הניתן. תקציב המחקר מוגבל וכל הקודם זוכה.

קריטריונים לסיוע למחקר

 1. רשאים להגיש בקשה לביצוע מחקר רק חברי סגל בעלי תואר שלישי בהיקף משרה של 50% לפחות.
 2. תקציבה של הצעת מחקר שתאושר יקבע בהתאם לאחוזי המשרה של המגיש/ה. בעלי 100% משרה יוכלו לקבל עד 10,000 ₪, בעלי 75% משרה עד 7,500 ₪ וכך הלאה.
 3. התקציב יאושר למחקר שאינו מתוקצב באופן מלא ע"י מקור תקציבי אחר. ככלל יינתן התקציב עבור הוצאות מוכחות וקבלות מקוריות, לדוגמה: הוצאות שכר עוזרי מחקר, ייעוץ מתודולוגי, יעוץ סטטיסטי וכדומה.
 4. תינתן עדיפות למחקרים בשדה החינוך ובעיקר למחקרים שיעסקו בפדגוגיה של חוסן.
 5. תקציב למחקר יינתן לאחר שוועדת המחקר תבדוק ותאשר את הצעת המחקר שתוגש על פי ההנחיות (נספח א).
 6. בקשות תקציב לתרגום או עריכה לשונית יוכלו להגיש רק חברי סגל בעלי תואר שלישי בהיקף משרה של 50% לפחות והתקציב יאושר בהתאם לאחוזי המשרה. יש להגיש את הבקשה בצרוף המסמכים הנדרשים (נספח ב).
 7. בקשות להצגת מחקר בכנס אקדמי בינלאומי או כנס ארצי רשאים להגיש בעלי תואר שלישי תוך התחייבות להציג בשם המכללה. ניתן לבקש עד שני כנסים בשנה בסכום כולל של 2000 ש"ח (נספח ג).
 8. תקציב לביצוע מחקר יועמד לרשות החוקר עד שלוש שנים. חידוש תקציב המחקר כל שנה מותנה במסירת דוח התקדמות ואישרור וועדת המחקר להמשיך במחקר.

 

הנחיות כלליות ומידע נוסף

 1. את הצעות המחקר יש לשלוח בדוא"ל לפרופ' אסתר אפללו, ראש רשות המחקר, לכתובת: ester@hemdat.ac.il
 2. בכתיבת הצעת מחקר מומלץ להיעזר בהנחיות המפורטות של מכון מופ"ת המופיעות בקישור הבא: https://mofet-web.macam.ac.il/rashut/research-committee/
 3. ניתן לקבל מרשות המחקר סיוע בכתיבת הצעת המחקר ובמילוי טפסי הבקשה השונים בפנייה ישירה לראש רשות המחקר.
 4. כל הצעה תיבדק על ידי שופטים מתחום הדעת.  לפני הגשת ההצעה לבדיקה תוודא רשות המחקר שההצעה הוגשה על פי כל הכללים ובמידה וידרשו תיקונים, יש לתקנם תוך שבועיים.
 5. תשובה לבקשת התקציב לביצוע מחקר תינתן תוך חודש ימים. תשובה לבקשת סיוע בעריכה לשונית או תרגום, או השתתפות בכנס ימסרו בתוך שבועיים.
 6. חברי סגל שיקבלו סיוע לביצוע מחקר, יתבקשו להציג דיווח התקדמות לאחר שנה ובמידת הצורך, להציג את מחקריהם בכנס מחקר שיתקיים במכללה. בתום תקופת המחקר יש להגיש דו"ח מסכם שיתאר את המחקר ואת תוצאותיו. במידה ותוצאות המחקר פורסמו בכתב עת אקדמי, ניתן להציג את המאמר כדו"ח המסכם. מחקר אשר לא הסתיים בתום זמן המחקר המבוקש (שלא יעלה על שלוש שנים), יש  לציין זאת בדיווח, להסביר את הסיבות, לתאר את מה שנעשה ואת התכנית להמשך הפעילות.
 7. רשות המחקר רשאית להפסיק את תקציבו של חוקר אשר לא יגיש דיווח על התקדמותו כמו כן הוא לא יהיה זכאי לתקציב מחקר נוסף.
 8. בקשה חדשה לתמיכה במחקר ניתן להגיש רק לאחר שממצאי המחקר שתוקצב נשלחו לפרסום.
 9. בקשות תמיכה להשתתפות בפרסום ספר יש להפנות ישירות לנשיא המכללה (נספח ד).
 10. כל מי שיזכה למימון יתבקש לכלול את שם המכללה בכל פרסום של המחקר בעיתונות מחקרית, בספרים או בכנסים.

 

להורדת הקול הקורא לחצו כאן

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)