fbpx
צור קשר!

חוג חינוך מיוחד – תואר ראשון גברים

אודות החוג לחינוך מיוחד

החוג לחינוך מיוחד באקדמית חמדת מתייחד בכך שתכנית הלימודים מעודכנת ומותאמת לתפיסת ההכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרת חינוכית רגילה. התפיסה הרווחת כיום מאפשרת לכלל הילדים עם הצרכים המיוחדים ללמוד בחינוך הרגיל, בעזרת תמיכות כאלו ואחרות (שביט וטל, 2012; Moore, 2009). תפיסה זו גם באה לידי ביטוי בתכניות הקיימות כיום במערכת החינוך, לצורך מתן מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים על פני הרצף שבין החינוך הרגיל לבין החינוך המיוחד:

החל ב"יעד ההכלה" שהציב משרד החינוך ותכניות השילוב המתבצעות במסגרת החינוך הרגיל;תואר בחינוך מיוחד עבור גברים כדי לאפשר מיצוי כל האפשרויות לקדמם במסגרות החינוך הרגיל, וכלה בהשמת תלמיד בחינוך המיוחד; במסגרות המיועדות לתלמידים עם לקויות מורכבות, אשר המענים שניתנו להם בחינוך הרגיל מצביעים על הצורך שלהם במסגרות אלו.

"על הצוות לחפש את הניצוץ המיוחד אצל תלמידיו, להתחבר ולהעצים את יכולותיו הטובות" (פרופ' שמעון זקס)

המורה לחינוך מיוחד הוא אחת הדמויות המשמעותיות הנותנות מענה חינוכי מגוון וייחודי, לתלמידים עם צרכים מיוחדים, בחינוך הרגיל והמיוחד כאחד. הוא משמש בתפקידים שונים, על פי סוג המסגרת וסוג האוכלוסייה אותה הוא מלמד: מורה שילוב- במודלים שונים של שילוב, מחנך כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או מחנך חינוך מיוחד בבית ספר לחינוך מיוחד. על כן, תכנית ההכשרה להתמחות בהוראה בחינוך המיוחד לגילאי 6-21 באקדמית חמדת, מתמקדת בהכשרת מורים למסגרות חינוך כוללניות ומיוחדות.

ההכשרה בחוג מאפשרת התמחות ב:

תכנית הלימודים במסלול חינוך המיוחד בהתמחות מדעים כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • חינוך מיוחד 26 ש"ש
  • מדעים 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

*בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

תוכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות חינוך מיוחד ותושב"ע במסלול רב גילאי כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • חינוך מיוחד 26 ש"ש
  • תושב"ע** 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

* בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

**תינתן אפשרות להכרות על בסיס לימודי ישיבה.

קורסים לדוגמא:

ד"ר לירון פרימור

הפרעת קשב הינה הפרעה נפוצה ומוכרת. קורס זה עוסק במאפייני ההפרעה בהתאם להגדרות החדשות, בתפקודי הקשב ובפונקציות ניהוליות הנדרשים ללמידה תקינה. נעסוק באבחונים שונים של הפרעת קשב, ובטיפולים תרופתיים לא -תרופתיים, בנוסף, בקורס תערך התייחסות להשפעת ההפרעה על המבנה המשפחתי, החברתי והכיתתי, תוך סקירת דרכי התמודדות עם ההפרעה בכל מסגרת. כמו כן, נבחן את קיומה של קומורבידיות עם הפרעות אחרות וקשיים אחרים, וכן את ביטויי ההפרעה לאורך החיים.

ד"ר מרים בן-יהודה

קורס זה הינו קורס בחירה והוא יתמקד במודלים ובגישות לטיפול והתערבות בעבודה עם תלמידים מתקשים בלימוד מתמטיקה. הקורס מקנה לסטודנטים ידע פרקטי על דרכי ההוראה המותאמות לקשיים אלה ועל האופן בו ניתן לבנות לתלמיד המתקשה תכנית הוראה המתאימה לצרכיו הייחודיים ויישומה בכיתת האם..

בתכני הקורס ישולב רקע תיאורטי עם למידה מעשית. הסטודנטים יחשפו לדוגמאות, וידרשו להציג מקרים של לומדים מתקשים בכיתתם: לאתר את קשייהם, לבנות להם פרופיל לומד ולהציע תכנית התמודדות עם הקשיים שתלמידים אלה חווים בלימוד מתמטיקה.

 ד"ר אידה איגרא

בקורסים אלה (לשנה א וב) זה הסטודנטים יכירו את הבסיס החוקי לעבודת החינוך המיוחד: חוק החינוך המיוחד וחוק מעונות היום השיקומיים ואת מגוון מסגרות לחינוך המיוחד בארץ וייחשפו לגישות חינוכיות ושיקומיות שונות על פיהן עובדות המסגרות הללו.

הקורסים יעסקו באפיוני האוכלוסייה איתה עובדות מסגרות שונות לחינוך המיוחד במגוון המקצועות בחינוך המיוחד ובתפקידם בעבודה החינוכית, השיקומית והטיפולים עם תלמידי החינוך המיוחד. הסטודנטים יפתחו יכולת להבין את השונות בין התלמידים ולהיערך לקראתה בבניית תכניות לימודים ובהתאמת דרכים ושיטות להוראה.

בהמשך, בשנה ב הם ירכשו ידע נרחב אודות התיאוריות והמודלים המנתחים תהליכי למידה מותאמת לצורכי הלומד, יחשפו למשמעויות האקדמיות, הדידקטיות והפרקטיות של השונּות בין ילדי הכיתה. הסטודנטים ירכשו ידע הבנה וכלים לתכנון ההוראה ולרפלקציה ויתנסו ובהנחיית תהליכי למידה שיתופיים בקהיליות לומדים שונות בכיתה וכן יכירו את אפיוני ההוראה בסביבה המותאמת לצורכי התלמידים בכיתה הטרוגנית.

 ד"ר דורית טרגין

אחת הסיבות המרכזיות לשחיקת מורים במערכת החינוך היא קשיי משמעת עימם הם נאלצים להתמודד. משמעת מהווה רכיב משמעותי שמאפשר הוראה תקינה של שיעור. בעיות משמעת עשויות להופיע כבר בגיל הצעיר ובמידה ולא יטופלו כראוי הן עשויות להתעצם. בכדי להתמודד כראוי עם בעיות משמעת יש לעמוד על הגורמים לבעיות אלה ולנסות למנוע אותן עוד לפני הופעתן. כמו כן, במידה והופיעו בעיות אלה, יש לדעת כיצד להתמודד איתן כראוי כדי שלא יחזרו על עצמן ואף יתעצמו.

קורס זה יעסוק בהבנת המבנה האישיותי של הילד, בהשפעת סביבת הילד על התנהגותו (ובכלל זה ההורים והמורים/גננות), בדרכי מניעה של בעיות משמעת ובדרכי התמודדות עם בעיות משמעת הקיימות בגיל הצעיר. בין היתר, נלמד בקורס זה על עיצוב התנהגות- המשמש ככלי להפחתת התנהגויות שליליות ולהעצמת הדגשים החיוביים בתלמיד.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)