הרכב הלימודים – תואר ראשון לגברים

 לימודי חינוך

בנוסף ללימודי הדיסציפלינה לומד הסטודנט בהתאם למסלול, לימודי חינוך. לימודים אלו כוללים יסודות עיוניים בחינוך, לימודי מחקר, דידקטיקה ומתודיקה.

א. היסודות העיוניים של החינוך
היסודות העיוניים נלמדים בזיקה להתנסות המעשית ותוך השלכה ישירה למעשה החינוכי ולתהליכי הוראה – למידה. הם מהווים את הבסיס לבניית שיקול הדעת הדידקטי, המתייחס למעגל התלמיד בהיבט הסוציו-פסיכולוגי שלו, ונגזרות ממטרות תורת החינוך.
ב. סוגיות נבחרות בחינוך ובהוראה
במסגרת זו יושם דגש על יישום ידע מתוך היסודות העיוניים, כולל הכנת עבודה סמינריונית בחינוך.
ג. לימודי דידקטיקה ומתודיקה
בלימודי דידקטיקה ומתודיקה הסטודנט נחשף לאספקטים היישומיים של הנושאים התאורטיים הנלמדים בקורסי החינוך, בשילוב הידע הדיסציפלינרי על מנת להתאימם להוראה.

לימודי יסוד, הכשרות ומיומנויות

הקורסים בלימודי היסוד הנם לימודי העשרה המרחיבים את בסיס ההשכלה הכללית של הסטודנט ומעלים את רמתו האקדמית. בנוסף לאלה קיימים קורסים המקנים כלים מעשיים, המסייעים ללמידת הסטודנט ולתפקודו כמורה. בין הנושאים הנלמדים: הכרת המחשב, תקשורת ומולטימדיה, אנגלית ולשון.

הכשרה מעשית

ההתנסות היא מסגרת שבה נוצרת האינטגרציה בין מקצועות החינוך והדיסציפלינות והטמעתם בתוך מעשה ההוראה. כל המסלולים מלווים בהתנסות מעשית בהתאמה להתמחות החל מבית הספר היסודי ועד חטיבות הביניים, כולל מסגרות החינוך המיוחד.

לימודי דיסציפלינות

כל סטודנט לומד קורסים דיסציפלינריים ברמה אקדמית, בהתאם למסלול ולהתמחות שבהם הוא בחר. הדיסציפלינות הנלמדות במכללה הן: תושב"ע, מתמטיקה, מדעים, ספרות, וחינוך מיוחד. במסגרת לימודי הדיסציפלינה כל סטודנט יכין עבודה סמינריונית בחינוך וכן בתחום ההתמחויות שלו.

התמחות

החל משנה ד' רשאי כל סטודנט ללמד במוסד חינוכי מוכר בהיקף של שליש משרה ולמשך חצי שנה לפחות. אחריות על מציאת עבודה היא בידי הסטודנט בלבד. במסגרת שנה זו ימונו לו חונך או חונכת מקרב מורי בית הספר, אשר תפקידם לסייע לסטודנט בשנתו הראשונה בהוראה. עבודת הסטודנט תוערך פעמיים במשך השנה, ובמידה והוא יסיים את שנת ההתמחות בהצלחה הוא יוכל לקבל רישיון עיסוק בהוראה ממשרד החינוך. לא ניתן לקבל רישיון עיסוק בהוראה ללא אישור על סיום מוצלח של שנת ההתמחות. סטודנט שלא מוצא עבודה בשנה ד' של לימודיו, יסיים את הלימודים העיוניים ויקבל תואר B.Ed. ותעודת הוראה. כאשר הוא ימצא עבודה ויעבור בהצלחה את שנת ההתמחות יוענק לו רישיון הוראה ממשרד החינוך.
שנת ההתמחות מלווה בקורס "סדנת התמחות". סטודנט שלא יעשה ההתמחות בשנה ד' ילמד קורס אחר במקום זה. בעתיד, כאשר הוא יעשה התמחות, הוא יחויב ללמוד את הקורס תמורת תשלום בנפרד.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)