תואר ראשון לגברים – סגל אקדמי

החוג למדעים -
הפקולטה למדעים מדוייקים

חודדי מרים

מרצה | מורה

ששון אודליה

מרצה, מדריכה פדגוגית

שמסיאן מרים

מרצה, מדריכה פדגוגית לגיל הרך | מורה

שמרלר תמר, ד"ר

מרצה | מורה

שטיינר לילאן, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

שפרעם נורית

מרצה, מדריכה פדגוגית | מורה

שניר נדב

מרצה

פרג'ון כוכבה, ד"ר

מרצה, מדפית ורכזת סטאז

סטולר רעיה, ד"ר

ראש החוג לאנגלית, מרצה | מורה

סלבודר אירה, ד"ר

מרצה | מורה

פלדמן פנינה

מדריכה פדגוגית

סעדון דליה

מרצה, מדריכה פדגוגית | מורה

נעמני אושרי, ד"ר

מרצה | מרצה

מאיור לורה, ד"ר

מרצה | מרצה

מרלוב מאיה, ד"ר

מרצה | מורה

לוי ליקה, ד"ר

מרצה | מורה

חדד אתי

מרצה | מורה

כהן אסתר

מרצה | מורה

מדינה יפית

מרצה | מורה

משאש אילן

מרצה | מורה

מליניאק זהר, ד"ר

מרצה | מורה

מאיר הדרה, ד"ר

מרצה | מורה

גולדנברג ג'ני

מרצה לאנגלית | מורה

גלילי איריס, ד"ר

ראשת החוג והמסלול לגיל הרך | מורה

וייס ישראל, ד"ר

מרצה, מדריך פדגוגי | מורה

וילינגר איריס

מדריכה פדגוגית | מורה

גבע פרס נוגה

מרצה | מורה

דרסלר דוד, ד"ר

מרצה | מורה

אילן יוכי, ד"ר

מרצה, מדריכה פדגוגית

אזרד רות

מדפי"ת

אבישג אדרי, ד"ר

מרצה לגיל הרך | מרצה

החוג לספרות -
הפקולטה למדעי הרוח

זקוסקי שגיא, ד"ר

מרצה | מורה

שוורץ איילה, ד"ר

מרצה | מורה

ניקריטין דניאל, ד"ר

ראש החוג לחינוך, מרצה | מורה

גואטה אסתר, ד"ר

ראש החוג לספרות, ראש היחידה לכניסה להוראה | מורה

בן שבת יוסי, ד"ר

מרצה | מורה

אוחיון אורלי

מרצה, מדפי"ת | מורה

החוג לחינוך מיוחד-
הפקולטה למדעי החברה

קספרסקי רונן, ד"ר

מרצה | מורה

רוזנטל ורדה, ד"ר

מרצה | מורה

תנעמי יחיאל, ד"ר

מרצה | מורה

קאים זאב, ד"ר

מרצה | מרצה

פארן יפעת, ד"ר

מרצה | מורה

לרנר ידידיה

מרצה לדידקטיקה וללשון, מדריך פדגוגי | מורה

מורדוף יפית, ד"ר

מרצה, מדריכה פדגוגית | מורה

טל-גוטסמן דליה, ד"ר

מרצה | מורה

טרגין דורית, ד"ר

ראש חוג לחינוך מיוחד | מורה

כהן מיקי, ד"ר

מרצה | מורה

בן יהודה מרים, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

החוג לתושב"ע -
הפקולטה למדעי הרוח

שרעבי אלדד, הרב

מרצה | מורה

כ"ץ מנחם, פרופ'

ראש החוג לתושב"ע | פרופ' חבר

ליפשיץ אבי, ד"ר

מרצה | מרצה

זילברשטיין ירון, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

בנימין שלמה, הרב

מרצה | מורה

החוג לחינוך -
הפקולטה למדעי החברה

חדד רם

מרצה | מורה

שרעבי אלדד, הרב

מרצה | מורה

ניקריטין דניאל, ד"ר

ראש החוג לחינוך, מרצה | מורה

מאמו שי, ד"ר

ראש תכנית הגברים, רכז הדרכה, רכז רגב, מרצה | מורה

כץ זאב, ד"ר

מרצה | מורה

כהן מיקי, ד"ר

מרצה | מורה

וייס ישראל, ד"ר

מרצה, מדריך פדגוגי | מורה