fbpx
צור קשר!

גיל הרך – תואר ראשון נשים

"כל מה שאני באמת צריך לדעת על איך לחיות ומה לעשות ואיך להיות למדתי כשהייתי בגן, החכמה לא התגלתה בפסגת ההר של סיום התואר השני באוניברסיטה, אלא בארגז החול שבמגרש המשחקים של גן הילדים" (פולגום, 2005).Post-Madaim4

ראש החוג: ד"ר איריס גלילי

אודות החוג

תואר ראשון בחינוך לגיל הרך

תואר ראשון בחינוך לגיל הרך

למידה מתרחשת תוך כדי התנסות וגילויים חדשים באינטראקציה עם הסביבה לאורך כל שעות היממה. בחוג לגיל הרך נקנה לסטודנטיות כלים להוביל את הילדים לערוך 'סדר' באותה למידה, להבין תפיסות שגויות, ל'ארגן' את המידע הנמצא סביבם, לתווך במגוון דרכים ולהפוך את הלמידה למשמעותית. לצמוח מתוך דבריהם ולעודד אותם לחשוב, לשאול, לשער, לחקור ולהסיק מסקנות. כמו כן, נקנה לסטודנטיות ידע בהתפתחות הילד/ה וצרכיו/ה ונוביל אותן להבנת התפיסה החינוכית המעמידה את הילד/ה במרכז. זאת במקביל לחשיבות שיש לתת לערכים של קבלה, סובלנות, נתינה ואהבת הבריות.

מטרתנו בחוג היא לעצב אשת חינוך בעלת כישורים ומיומנויות להוראה לגיל הרך. מחנכת המהווה דוגמה אישית המבוססת על ערכים ותובנות, עם כישורי מנהיגות להוביל צוות, הורים וילדים ללמידה חדשה והישגים אישים ומשותפים. מחנכת המיישמת מגוון דרכי הוראה, בעלת חשיבה יצירתית, המודעת לגישות השונות ומשכילה להתאים אותם לצביון הגן ולילדים. בעלת ידע והבנה בהתפתחות הילד/ה, פתוחה, קשובה ומגלה גמישות בהתנהלותה היומיומית. מחנכת המקנה לילדים ערכים של קבלה ורגישות אחד כלפי השני.

בהתנסות בשדה, הסטודנטיות חוות את חיי הגן כבר משנה א' ומבצעות מטלות המתאימות לשלב ההתפתחותי שלהן בהכשרה.

ההכשרה בחוג מאפשרת התמחות ב:

תכנית הלימודים במסלול הגן בהתמחות דו-חוגי כללי. כוללת 92 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 30 ש"ש
 • לימודי התמחות (דו חוגי):
  • גיל הרך 26 ש"ש
  • שלוש חטיבות: 30 ש"ש
   • חטיבת חינוך מיוחד (חובה) 10 ש"ש
   • חטיבת חינוך לשוני (חובה) 10 ש"ש
    • לבחירה חטיבה 1 מתוך 4:
    • מדעים 10 ש"ש
    • מקרא** 10 ש"ש
    • מתמטיקה 10 ש"ש
    • ספרות** 10 ש"ש
 • ג. לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 92 ש"ש

* בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.
** בבחירה של חטיבות מקרא או ספרות, על הסטודנטית ללמוד את הקורס מתמטיקה לגיל הרך, בהיקף 1 ש"ש (מתוך 26 ש"ש לימודי גיל הרך).

תכנית הלימודים במסלול הגן בהתמחות דו-חוגית, כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות (דו-חוגי):
  • גיל הרך 26 ש"ש
  • מדעים 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

* בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

קורסים לדוגמא:

מטרות הקורס:

 1. הסטודנטית תכיר בגן כמערכת של יחסי גומלין ואינטראקציות בין גורמים שונים: גננת –ילדים גננת-הורים, גננת-צוות, גננת- מדריכי תכניות העשרה גננת- גורמי חוץ: רשות, משרד החינוך ועוד.
 2. הסטודנטית תיחשף ל-5 אשכולות הליבה, תכיר בחשיבותן של תכניות הלימודים ותראה בהן אמצעי לבניית תכניות העבודה של הגננת.
 3. הסטודנטית תדע לטפח סביבה חינוכית מותאמת התפתחות, המזמנת סקרנות, חשיבה וטיפוח יחסים חברתיים בין ילדים.
 4. הסטודנטית תבין את עקרונות היסוד בתהליך שיתוף פעולה עם הורי הילד.
 5. הסטודנטית תפתח מודעות לעקרונות בניהול צוות וניהול גן.
 6. הסטודנטית תכיר בחשיבות שילוב המדיה הדיגיטלית כחלק מהמיומנויות הנדרשות במאה ה-21 ותכיר עקרונות להתנהגות נכונה במרחבים הדיגיטליים.
 7. הסטודנטית תתנסה ביישום עקרונות הגן העתידי במסגרת העבודה המעשית.

נושאי הקורס:

 • כישורי חיים.
 • חשיבה יצירתית.
 • עשייה חינוכית בגן הילדים.
 • חינוך בעולם דיגיטלי.
 • חצר הגן.
 • גישות ותפיסות חינוכיות.
 • הגננת כמנהיגה חינוכית.
 • הערכה ומיפוי.
 

מטרות הקורס:

 • הבנת החשיבות בנטיית האהבה ופיתוח הסקרנות הטבעית אצל הילדים בגיל הרך כבסיס למוטיבציה ותחושת היכולת לרכישת המתמטיקה בעתיד.
 • נטרול התפיסה השגויה  כי רק ה'מוכשרים' ובעלי התפיסה הלוגית מסוגלים להגיע להישגים מתמטיים.
 • אימוץ השיח המתמטי המעודד את החקר בחיפוש אחר הפתרון (ולא את הדרך הקצרה וה'נכונה' להגיע לפתרון מהיר).

נושאי הקורס:

 • מבני חשיבה יסודיים.
 • גישות להתפתחות החשיבה המתמטית.
 • שלבי ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה וקישורן להתפתחות מיומנויות מתמטיות.
 • שלושת הגישות המרכזיות בהתפתחות הידע המתמטי.
 • שלבי ההתפתחות המתמטית בגיל הרך והשפעתם על לימוד המתמטיקה בבית הספר.
 • אמצעי המחשה להקנייתן של מיומנויות חשיבה מתמטיות בגיל הרך.
 • חשיבות המשחק בהתפתחות החשיבה המתמטית.
 • הכנת פעילויות משחקיות בחשבון בהתאם למיומנויות חשיבה שנלמדו.

מטרות הקורס:

 1. הכרת רכיבי האוריינות המוקדמת והיעדים המצופים על-פי רצף גילי.
 2. הכרת שלבי התפתחות השפה הכתובה  והדבורה בקרב ילדים.
 3. הכרת דרכים להערכה כבסיס לתכנון הוראה בתחום השפה והאוריינות .
 4. חשיפה לדרכים לקידום מיומנויות כתיבה וקריאה בגן הילדים.
 5. חשיפה לעקרונות ביצירת סביבה המזמנת פעילויות אורייניות משמעותיות בגן הילדים.
 6. הכרת רציונל תכנית הלימודים "תשתית לקראת  קריאה וכתיבה".

נושאי הקורס:

 • ניצני אוריינות – הגדרת המושג, גורמים התפתחותיים המשפיעים על רכישת ניצני אוריינות והקשר לעבודה החינוכית בגן.
 • רכיבי האוריינות המוקדמת: מודעות פונולוגית, הכרת אותיות וראשית קריאה וכתיבה, כשירות לשונית ומכוונות לספר.
 • שלבים בתהליכי התפתחות הכתיבה אצל ילדים ודרכים לקידום מיומנות הכתיבה.
 • שלבים בתהליכי התפתחות הקריאה אצל ילדים ודרכים לקידום מיומנות הקריאה.
 • ההערכה כבסיס לתכנון הוראה בתחום השפה והאוריינות.
 • דרכים בטיפוח הסביבה האוריינית בגן הילדים.
 • רציונל תכנית הלימודים: "תשתית לקראת קריאה וכתיבה".

מטרות הקורס:

 1. הענקת חוויה רגשית, עניין, הנאה ואהבה למוזיקה.
 2. העמקת הידע הנוגע למקומה וחשיבותה של המוזיקה בתהליך התפתחות הילד.
 3. פיתוח יכולת האזנה והערכה ביקורתית של יצירות, דקלומים ושירים.
 4. צבירת רפרטואר בסיסי לשימוש יומיומי בשטח.
 5. תרגול האמצעים לביצוע תקשורת מוזיקלית עם ילדים ועידוד השירה והקוליות.

נושאי הקורס:

 • הגדרת המוזיקה ותפקידיה בחברה האנושית.
 • דקלומים, שירי משחק ותנועה הקשורים במעגל החיים בגן: חגים, עונות השנה, בעלי החיים ונושאים מעולמו האישי והרגשי של הילד
 • התפתחות ריתמית.
 • הקול שלי, שימוש בקול וחשיבותו וההתפתחות הווקאלית.
 • תקשורת מוזיקלית עם ילדים

תנאי קבלה:

על סמך עמידה באחד מהפרמטרים הבאים

 • ציון ממוצע בתעודת הבגרות 92 ומעלה, 4 יחידות אנגלית ומקצוע מוגבר.
 • ממוצע משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית וציוני תעודת הבגרות (כולל בונוסים) במשקל של 50% לכל רכיב, בציון התאמה של 525 ומעלה.
 • מכינה ייעודית בציון ממוצע משוקלל של 92 ומעלה בתנאי שקורס אנגלית במכינה הוא ברמה של 4 יח”ל לפחות. לפרטים על המכינה לחצו כאן
 

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)