fbpx
צור קשר!

תואר שני בחינוך מדעי

 • קידומם של מורי המדעים והטכנולוגיה ושל מורי המתמטיקה למחנכים מדעיים. קידומם על ידי העמקת הידע בתחומי הדעת שלהם ובמיומנויות הפדגוגיות שלהם, ובנוסף, על ידי פיתוח מנהיגות והעצמה אישית של המורים כמחנכים מנהיגים בקהילתם.
 • העלאת רמת מיומנויות החקר של המורים הנ”ל. מתכנון מחקרים ואיסוף נתונים עד לניתוח התוצאות והסקת מסקנות. עדיפות תינתן לחקר דרכי עבודתם של המורים, מיומנויות תצפית על פעילותם של תלמידים, רפלקציה על הממצאים וגיבוש המלצות כיצד לשפר את הוראת המורים ואת הלמידה הפעילה של התלמידים.

משך הלימודים, היקפם ומועדם

הלימודים בתוכנית יתקיימו יום בשבוע במשך ארבעה סמסטרים כולל סמסטר קיץ, בהיקף כולל של 18 ש"ש (18 שעות שנתיות שהן 36 שעות סמסטריאליות). במהלך הקיץ בין השנה הראשונה לשנייה יתקיימו קורסים מרוכזים ומתוקשבים, כמפורט במבנה התוכנית. הלימודים מתקיימים בימי שלישי מהשעה 8:30 עד 17:15 ובנוסף, קורסים מרוכזים ומקוונים. היצע הקורסים עשוי להתחלף כל שנה והמכללה אינה מתחייבת לספק את כל הקורסים הרשומים מטה.

ניתן ללמוד תכנית חלקית ולמשוך את הלימודים עד חמש שנים בהתייעצות עם ראש התכנית.

מורים שעומדים בתנאי הקבלה, יכולים ללמוד קורסים בודדים ולאחסן אותם לתקופה של חמש שנים.

מבנה תכנית הלימודים

חטיבה א: לימודי תשתית מחקר

 • מחקר כמותי בחינוך (שו”ת, חובה, 2 ש”ס)
 • מחקר איכותני בחינוך (שו”ת, חובה, 2 ש”ס)
 • אוריינות מדעית בעברית ובאנגלית (שו”ת, חובה, 4 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ב: לימודים מתקדמים בחינוך ובפילוסופיה

 • חשיבה המצאתית שיטתית בפתרון בעיות במדע (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • סוגיות במדע ובהלכה (סמינריון, חובה, 4 ש”ס)
 • היבטים מנהיגותיים בעבודת המורה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • פילוסופיה של החינוך ובית-הספר שלי (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • חשיבה יצירתית וביקורתית ללמידה משמעותית (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • היבטים קוגניטיביים בלמידה ובהוראת המדעים והמתמטיקה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ג1: לימודי הוראת המתמטיקה (למתמחים במתמטיקה)

 • תיאוריות למידה ויישומן בהוראת המתמטיקה (סמינריון, חובה (אופציונאלי אחד מבין שניים), 4 ש”ס)
 • הוראת המתמטיקה  בסביבה מתוקשבת (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • הוראת המתמטיקה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • התלמיד המתקשה במתמטיקה (מקוון, בחירה, 2 ש”ס)
 • שילוב משחקים בהוראת המתמטיקה (שו”ת, חובה, 4 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ג2: לימודי הוראת המדעים והטכנולוגיה (למתמחים במדעים וטכנולוגיה)

 • פיתוח תכניות לימודים ומבניות בהוראת המדעים (סמינריון, חובה, 4 ש”ס)
 • היבטים נבחרים בהתפתחות הוראת המדעים (שו”ת, בחירה, 4 ש”ס)
 • הוראת מדע וטכנולוגיה בשילוב המחשב (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ד1: לימודי הרחבה במתמטיקה (למתמחים במתמטיקה)

 • מבחני רגרסיה מורכבים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • תורת הקבוצות (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • תורת המספרים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • מבנים אלגבריים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • נושאים בגיאומטריה של המישור (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • תורת הגרפים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • הסתברות (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • מספרים מרוכבים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • נושאים בגיאומטרית המרחב (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • מתמטיקה והאין סוף (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ד2: לימודי הרחבה במדעים וטכנולוגיה (למתמחים במדעים וטכנולוגיה)

 • מהיווצרות היקום ליצורים חיים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • תורת האבולוציה ומחשבת ישראל (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • סוגיות בביוטכנולוגיה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • הביולוגיה של צמחים באזורים צחיחים (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • מוח ולמידה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)
 • טבע וסביבה (שו”ת, בחירה, 2 ש”ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ה: עבודת גמר וסדנה מלווה

סדנה מלווה לעבודת הגמר – סדנה, חובה, 4 ש”ס
הסדנה תלווה את הסטודנט מתכנון עבודת הגמר ועד סיכומה בכתב. במהלך הסדנה יערכו דיונים ותתאפשר חשיבה משותפת וביקורת עמיתים, בשני שלבים. בשלב הראשון יציג כל לומד את נושא העבודה וכיצד הוא תכנן לבצעו, ובשלב השני יציג את התוצאות והמסקנות.

מטרות הסדנה:
 1. הדרכת הסטודנטים במתודיקה של עריכת עבודת גמר.
 2. מתן מסגרת ועידוד לדיון משותף על קשיים המתעוררים בשלבים השונים של ביצוע העבודות ולהענקת משוב הדדי.
 

במהלך לימודיו לתואר השני נדרש הסטודנט להגיש עבודת גמר המשקפת את כישוריו ליישם את הידע ואת המיומנויות והתובנות שרכש בלמידה. העבודה דורשת חשיבה אקדמית ברמה גבוהה וכישורים לתרגם את החשיבה לעבודת מחקר ולכתיבה אקדמית.
בגלל חשיבותה של העבודה כמשקפת את כישוריו האקדמיים הגבוהים של הסטודנט המתעתד לסיים תואר שני בחינוך, יינתן לה משקל משמעותי בציון הסופי של הסטודנט לתואר. כתיבת העבודה וקבלת ציון חיובי עליה, היא תנאי לסיום התואר השני.

להלן מדריך לכתיבת עבודת גמר לתכנית חינוך מדעי

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)