fbpx
צור קשר!

מדעים – תואר ראשון נשים

ראש החוג: פרופ' אלי זמסקי

אודות החוג

המכללה האקדמית חמדת חרתה על דגלה את פיתוח המצוינות בהוראת המדעים, הכוללת התמקצעות בידע, תוך שימוש בכלי חשיבה מדעית. אתגר זה בא לידי ביטוי בהוראת המדעים החל מגן הילדים. המכללה מכשירה את מורי העתיד להורות את תחומי הידע הרבים במדע וטכנולוגיה, כך שתתפתח עתודה של תלמידים הלומדים מתוך סקרנות, אהבת הטבע ואהבת הדעת והחקר. מתוקף היותה מתואר ראשון במדעים עבור נשים במכללה האקדמית חמדת הדרוםכללה דתית, מודגש חיזוק המשולש: אמונה, הלכה ומדע, כך שהסטודנטים יוכשרו להתמודד עם סוגיות הנוגעות למפגש שבין יהדות, מדע וטכנולוגיה.

תכניות הלימודים בחוג למדעים מושתתות על ההיבטים הבאים: פיתוח ידע דיסציפלינארי עדכני, תוך הלימה לתוכניות הלימודים בשכבות הגיל השונות; פיתוח אסטרטגיות פדגוגיות להוראת המדעים והטכנולוגיה, המשלבות תכנים ומיומנויות; פיתוח מיומנויות חקר וחשיבה ביקורתית ויצירתית; פיתוח אוריינות מדעית, טכנולוגית וסביבתית, תוך ביסוס קשרי הגומלין בין מדע, טכנולוגיה, סביבה וחברה: גישת STS. תכניות הלימודים במדעים מורכבות מלימודי התמחות, לימודי דידקטיקה-מוכוונת-מדעים, בהתאמה למסלול הלימודים, והתנסות מעשית בשדה ההוראה.

ההכשרה בחוג מאפשרת התמחות ב:

תכנית הלימודים במסלול הגן בהתמחות דו-חוגית, כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות (דו-חוגי):
  • גיל הרך 26 ש"ש
  • מדעים 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

תוכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות מדעים וטכנולוגיה כוללת 92 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 30 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • מדעים 26 ש"ש
  • שלוש חטיבות: 30 ש"ש
   • חטיבת חינוך מיוחד (חובה) 10 ש"ש
   • חטיבת חינוך לשוני (חובה) 10 ש"ש
   • לבחירה חטיבה 1 מתוך 4:
    • מתמטיקה 10 ש"ש
    • מקרא 10 ש"ש
    • תושב"ע 10 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 92 ש"ש

* בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

תכנית הלימודים במסלול העל-יסודי בהתמחות מדעי החיים, כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות (חד-חוגי – מדעים): 52 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

 בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

תכנית הלימודים במסלול החינוך המיוחד בהתמחות מדעים כוללת 90 ש"ש. התוכנית
כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • חינוך מיוחד 26 ש"ש
  • מדעים 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

קורסים לדוגמה

 • הקורס יהווה במה ללימוד סוגיות מדעיות שהיהדות מתייחסת אליהן, ושלכאורה יש בהן סתירה בין אמונה למדע. בקורס ינוהלו דיונים אודות סוגיות אלו על סמך מקורות יהודיים בתנ"ך ומחשבת ישראל ומאמרים מדעיים. כמו כן ילמדו הסטודנטים אודות מעורבות המדע והטכנולוגיה בהלכה ומצוות. דוגמאות לנושאי הקורס: האם יש סתירה, והאם יכולה להיות סתירה בין מדע ויהדות? הגדרת תחומי המפגש העיקריים בין אמונה ומדע והיבטיהם השונים כמו: בריאה מול אבולוציה, סוגיות אקטואליות בממשק בין מדע והלכה כמו גניקולוגיה ופוריות, פיסיקה ושמירת שבת, כשרות המזון וטכנולוגיות מזון ועוד.
  מטרות הקורס הן: הכרת היבטים עיוניים ומעשיים במפגש שבין יהדות, מדע וטכנולוגיה, והקניית כלים מדעיים להתמודדות בשאלות פילוסופיות בנושא זה.

 • הקורס נועד לתת לסטודנטים מבט רוחבי על עולם המיקרוביולוגיה בכלל והחיידקים בפרט, תוך מתן דגש על רעיונות ותהליכים מרכזיים בתחום, שימושים ויישומים במיקרואורגניזמים והסכנה הטמונה בהם. הסטודנטים ייחשפו גם לעבודה מעשית במעבדות במהלך הקורס, וירכשו מיומנויות בסיסיות בעבודה עם מיקרואורגניזמים. בקורס יינתנו הרצאות פרונטליות בליווי תרגילים ודיונים פתוחים. כמו כן יתבצעו מעבדות בעזרת חוברת מעבדה.

תנאי קבלה:

על סמך עמידה באחד מהפרמטרים הבאים

 • ציון ממוצע בתעודת הבגרות 92 ומעלה, 4 יחידות אנגלית ומקצוע מוגבר.
 • ממוצע משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית וציוני תעודת הבגרות (כולל בונוסים) במשקל של 50% לכל רכיב, בציון התאמה של 525 ומעלה.
 • מכינה ייעודית בציון ממוצע משוקלל של 92 ומעלה בתנאי שקורס אנגלית במכינה הוא ברמה של 4 יח”ל לפחות. לפרטים על המכינה לחצו כאן

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)