fbpx
צור קשר!

תנ"ך – תואר ראשון נשים

ראש החוג: פרופ' מרים סקלרץ

אודות החוג

"הלומד תורה על מנת ללמד – מספיקין בידו ללמוד וללמד" (אבות ד, ה)

בחוג למקרא הסטודנטית מקבלת הכשרה מעמיקה ורחבה בתחום המקרא החל מקורסי מבוא אודות ספרי המקרא, המסורה וטעמי המקרא דרך קורסים מגוונים בספרי התורה, הנביאים והכתובים, בפרשנות המקרא לדורותיה וכלה בראליה מקראית וניתוח הספרותי המודרני.תואר ראשון בתנ"ך לנשים במכללה האקדמית חמדת הדרום
לימודי החוג מתוכננים כך שהסטודנטית תרחיב את ידיעותיה אודות ספרי המקרא, תשכלל את מיומנותה כלומדת וכמלמדת עצמאית, ויתבססו אצלה הערכים החשובים העולים מן המקורות.

מטרת החוג היא להצמיח מורה למקרא הבקיאה בספרי המקרא ושיש לה הכלים ללימוד ולניתוח יחידה מקראית ופרשנות המקרא לדורותיה תוך חתירה לחשיפת המשמעות הערכית של המקורות. מורה זו תדע להנחיל ידיעותיה, מיומנותה וערכיה לתלמידיה תוך שימוש במגוון דרכי הוראה שיתאימו לאוכלוסיות המגוונות עמהן תיפגש במהלך שנות הוראתה.

 

ההכשרה בחוג מאפשרת התמחות ב:

תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות מקרא כוללת 92 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 30 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • מקרא 26 ש"ש
  • שלוש חטיבות: 30 ש"ש
   • חטיבת חינוך מיוחד (חובה): 10 ש"ש
   • חטיבת חינוך לשוני (חובה): 10 ש"ש
   • לבחירה חטיבה 1 מתוך 4:
    • מתמטיקה 10 ש"ש
    • תושב"ע 10 ש"ש
    • מדעים 10 ש"ש
    • ספרות 10 ש"ש
  • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 92 ש"ש

*בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות דו-חוגית מקרא וספרות כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • מקרא 26 ש"ש
  • ספרות 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

* בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

תכנית הלימודים במסלול החינוך המיוחד בהתמחות מקרא כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • חינוך מיוחד 26 ש"ש
  • מקרא 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

* בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

קורסים לדוגמא:

הקורס יעסוק בתקופת שיבת ציון, על פי המתואר בספרי עזרא ונחמיה. במסגרת הקורס יוצגו התהליכים הדמוגרפיים והאתגרים המדיניים, החברתיים ודתיים שאפיינו תקופה היסטורית זו. כמו כן ייבחנו המנהיגים השונים שנדרשו להתמודד עם האתגרים ומידת ההצלחה שלהן. הסטודנטית תכיר את מאפיינים הלשוניים והספרותיים של ספרי עזרא ונחמיה וחומרי למידה נוספים, מן המקרא ומחוצה לו, השופכים אור על תקופה זו.

הסמינריון יעסוק באומנות הסיפור המקראי, יבחן את היחסים שבין צורה ותכן, ויעמוד על שורה של אמצעים ספרותיים המשמשים בעיצוב הסיפור. היכרות עם מגוון האמצעים ודרכי העיצוב של הסיפור המקראי תוביל את הסטודנטית להעמקה בהבנת משמעותו. הסטודנטית תפתח מיומנויות של איתור חומרי מחקר ופרשנות בנושא הסיפור המקראי, הגדרת מטרות מחקר והכנת עבודה סמינריונית.

תנאי קבלה:

על סמך עמידה באחד מהפרמטרים הבאים

 • ציון ממוצע בתעודת הבגרות 92 ומעלה, 4 יחידות אנגלית ומקצוע מוגבר.
 • ממוצע משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית וציוני תעודת הבגרות (כולל בונוסים) במשקל של 50% לכל רכיב, בציון התאמה של 525 ומעלה.
 • מכינה ייעודית בציון ממוצע משוקלל של 92 ומעלה בתנאי שקורס אנגלית במכינה הוא ברמה של 4 יח”ל לפחות. לפרטים על המכינה לחצו כאן

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)