צור קשר!

מתמטיקה – תואר ראשון נשים

אודות החוג

"מתמטיקה היא מלכת המדעים"

החוג למתמטיקה של מכללת חמדת הדרום מכשיר את הסטודנטיות בשני מסלולים:

 1. תיאורטי: תכנים במתמטיקה
 2. דידקטי: שיטות הוראת המתמטיקה.

 

סטודנטיות בחוג למתמטיקה רוכשות מיומנויות טכניות בחשבון ואלגברה, מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות לפתירת בעיות. הסטודנטיות מכירות שיטות שונות ומגוונות של הוראת המתמטיקה, שולטות בכלים טכנולוגיים להוראת המתמטיקה בסביבה ממוחשבת ומתוקשבת, ובעלות מוטיבציה להשתלם ולהרחיב אופקים בתחום המתמטיקה.
חברי סגל החוג שמים דגש על הקניית החומר התיאורטי בהיבטים הפדגוגיים והדידקטיים, פיתוח החשיבה המתמטית והעשרה בשיטות הוראה מגוונות ומתקדמות. ראוי לציין, כי בוגרי החוג למתמטיקה של מכללת חמדת הדרום מבוקשים מאוד במערכת החינוך וממלאים תפקידי מפתח כרכזי מקצוע, סגני מנהלים ומנהלים.

ההכשרה בחוג מאפשרת התמחות ב:

תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות מתמטיקה כוללת 92 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 30 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • מתמטיקה 26 ש"ש
  • שלוש חטיבות: 30 ש"ש
   • חטיבת חינוך מיוחד (חובה) 10 ש"ש
   • חטיבת חינוך לשוני (חובה) 10 ש"ש
   • לבחירה חטיבה 1 מתוך 4:
    • מדעים 10 ש"ש
    • מקרא 10 ש"ש
    • תושב"ע 10 ש"ש
    • ספרות 10 ש"ש
  • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 92 ש"ש

* בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

תכנית הלימודים במסלול החינוך המיוחד בהתמחות מתמטיקה כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • חינוך מיוחד 26 ש"ש
  • מתמטיקה 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

* בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

קורסים לדוגמא:

קורס זה יעסוק בתהליכי הוראה ולמידה של תלמידים משולבים עם לקויות במתמטיקה. תכנית הלימודים החדשה (2006) מדגישה את המעבר מהידע הבלתי פורמאלי של מושגים מתמטיים שהילד רוכש לידע פורמאלי שיירכש במהלך שנות לימודיו. רציונל תכנית הלימודים החדשה מבוסס על יכולת ביצוע פעולות חשבון ופתרון בעיות הנשענת על הבנת תכונות המספרים, מבנים ופעולות ועל תובנה חשבונית. גישה זו דורשת מהמורה ראייה היקפית ואינטגרטיבית של נושאי הלימוד והקשרים שיש לטפח אצל הלומד. בכל הנושאים נדרש המורה לעודד הבנת קשרים משמעותיים שבין הנושאים המתמטיים השונים.
בכיתות נדרשת פדגוגיה הנשענת מצד אחד על עקרונות מתמטיים ומצד שני מותאמת לגיל הלומדים הצעיר וללקויות שלהם בתחום המתמטיקה. על המורה המלמד בכיתות אלה להיות בקיא בעקרונות המתמטיים העומדים בבסיס תכנית הלימודים. עליו להכיר ולהבין את הרעיונות המתמטיים אליהם יגיע הלומד בתהליך הבניית המושגים והמיומנויות המתמטיות. בהמשך יתמקד הקורס בהתאמת דרכי הוראה במתמטיקה לתלמידים עם לקויות בתחום זה. הסטודנטים ירחיבו את ידיעותיהם בהבנת הקשיים במתמטיקה, הכרת דרכי עבודה מותאמות לתלמידים אלו ופיתוח אסטרטגיות הוראה לשם עקיפת הקשיים. הסטודנטים יכירו מבדקים דיאגנוסטיים, יתנסו בהם וילמדו לסכמם ולבנות תכנית עבודה הולמת עבור תלמידים פרטניים בהקשר לתכנית הלימודים הכיתתית, תוך התייחסות למודל RTI.

מטרות הקורס הן הכרת המושגים הבסיסיים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי. הקניית מיומנויות בחקירת פונקציות בעזרת חדו"א. פיתוח חשיבה מתמטית תוך פתירת בעיות שונות באמצעות חדו"א.
נושאי הקורס הם סקירת פונקציות אלמנטאריות ותיאור גרפי שלהן. גבול של פונקציה. הפונקציה הנגזרת. המשמעות הגיאומטרית והפיסיקלית של הנגזרת. שימוש בנגזרות בחקירת פונקציות ופתירת בעיות קיצון. האינטגרל הלא מסוים. המשמעות הגיאומטרית והפיסיקלית של האינטגרל המסוים. שימוש באינטגרלים בפתרון בעיות גיאומטריות ופיסיקליות.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע