fbpx
צור קשר!

מתמטיקה – תואר ראשון נשים

ראש החוג: ד"ר שלו שאינסקי 

אודות החוג

"מתמטיקה היא מלכת המדעים"

הוראת מתמטיקה האקדמית חמדת

הוראת מתמטיקה האקדמית חמדת

החוג למתמטיקה של האקדמית חמדת מכשיר את הסטודנטיות בשני מסלולים:

 1. תיאורטי: תכנים במתמטיקה
 2. דידקטי: שיטות הוראת המתמטיקה

סטודנטיות בחוג למתמטיקה רוכשות מיומנויות טכניות בחשבון ואלגברה, מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות לפתירת בעיות. הסטודנטיות מכירות שיטות שונות ומגוונות של הוראת המתמטיקה, שולטות בכלים טכנולוגיים להוראת המתמטיקה בסביבה ממוחשבת ומתוקשבת, ובעלות מוטיבציה להשתלם ולהרחיב אופקים בתחום המתמטיקה.
חברי סגל החוג שמים דגש על הקניית החומר התיאורטי בהיבטים הפדגוגיים והדידקטיים, פיתוח החשיבה המתמטית והעשרה בשיטות הוראה מגוונות ומתקדמות. ראוי לציין, כי בוגרי החוג למתמטיקה של האקדמית חמדת מבוקשים מאוד במערכת החינוך וממלאים תפקידי מפתח כרכזי מקצוע, סגני מנהלים ומנהלים.

ההכשרה בחוג מאפשרת התמחות ב:

תכנית הלימודים בחוג לחינוך במסלול היסודי בהתמחות מתמטיקה, כוללת 90 ש"ש.

התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים הבאים:

 • לימודי חינוך: 12 ש"ש
 • הכשרה קלינית: 18 ש"ש
 • לימודי התמחות (דו חוגי):1.
  • מתמטיקה יסודי - 32 ש"ש   
  • החוג לחינוך במסלול היסודי 24 ש"ש
   • חטיבת חינוך כיתה       10 ש"ש             
   • חטיבת אוריינות שפה    8 ש"ש
   • חטיבת חוסן                  2 ש"ש

מקצועות לימוד הקיימים למסלול היסודי

(4 ש"ש לבחירה)

   • מקרא 4 ש"ש
   • מדעים 4 ש"ש
   • חברה ומולדת 2 ש"ש
 • לימודי העשרה:  2 ש"ש
 • אנגלית אקדמית:  2 ש"ש

                                                                                                       סה"כ:      90 ש"ש       

*  בנוסף, כלולים חובות אקסקוריקולריים שאינם מזכים בנקודות זכות.

תכנית הלימודים במסלול החינוך המיוחד בהתמחות מתמטיקה כוללת 91 ש"ש.

התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים הבאים:

 • לימודי חינוך: 13 ש"ש
 • הכשרה קלינית: 22 ש"ש
 • לימודי התמחות: 
  • חינוך מיוחד  26 ש"ש   
  • מתמטיקה 26 ש"ש
 • לימודי העשרה: 2 ש"ש
  • אנגלית אקדמית: 2 ש"ש

                                                                                       סה"כ:      91 ש"ש  

*  בנוסף, כלולים חובות אקסקוריקולריים שאינם מזכים בנקודות זכות.

תכנית לימודים ל"בוגר בהוראה" במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז-י)

תכנית חדשה להכשרת מורים ומורות למתמטיקה בבתי-הספר העל-יסודיים (ז'-י').
התכנית מגוונת ועשירה בתכנים רבים הן בתחום המתמטיקה (קורסים דיסציפלינאריים במתמטיקה), והן בחינוך המתמטי (קורסים מתודיים ודידקטיים). במשך 4 שנות לימוד, סטודנטיות וסטודנטים יצברו ניסיון בעבודה המעשית כמורות ומורים בבתי ספר חטיבות הביניים. חברי החוג למתמטיקה משקיעים רבות בהכשרת המורות והמורים למתמטיקה למערכת החינוך הישראלית.
הביקוש למסלול המתמטיקה לבית ספר על יסודי גבוה ויתקבלו לתכנית הטובים ביותר.

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

תכנית הלימודים במסלול העל-יסודי בהתמחות מתמטיקה (ז'-י'), כוללת 100 ש"ש.

התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים הבאים:

 • לימודי חינוך והתנסות בהוראה: 46 ש"ש
 • לימודי התמחות: מתמטיקה - 50 ש"ש   
 • לימודי העשרה: 2 ש"ש

אנגלית אקדמית:   2 ש"ש

                                                                           סה"כ:   100 ש"ש  

*  בנוסף, כלולים חובות אקסקוריקולריים שאינם מזכים בנקודות זכות.

קורסים לדוגמא:

קורס זה יעסוק בתהליכי הוראה ולמידה של תלמידים משולבים עם לקויות במתמטיקה. תכנית הלימודים החדשה (2006) מדגישה את המעבר מהידע הבלתי פורמאלי של מושגים מתמטיים שהילד רוכש לידע פורמאלי שיירכש במהלך שנות לימודיו. רציונל תכנית הלימודים החדשה מבוסס על יכולת ביצוע פעולות חשבון ופתרון בעיות הנשענת על הבנת תכונות המספרים, מבנים ופעולות ועל תובנה חשבונית. גישה זו דורשת מהמורה ראייה היקפית ואינטגרטיבית של נושאי הלימוד והקשרים שיש לטפח אצל הלומד. בכל הנושאים נדרש המורה לעודד הבנת קשרים משמעותיים שבין הנושאים המתמטיים השונים.
בכיתות נדרשת פדגוגיה הנשענת מצד אחד על עקרונות מתמטיים ומצד שני מותאמת לגיל הלומדים הצעיר וללקויות שלהם בתחום המתמטיקה. על המורה המלמד בכיתות אלה להיות בקיא בעקרונות המתמטיים העומדים בבסיס תכנית הלימודים. עליו להכיר ולהבין את הרעיונות המתמטיים אליהם יגיע הלומד בתהליך הבניית המושגים והמיומנויות המתמטיות. בהמשך יתמקד הקורס בהתאמת דרכי הוראה במתמטיקה לתלמידים עם לקויות בתחום זה. הסטודנטים ירחיבו את ידיעותיהם בהבנת הקשיים במתמטיקה, הכרת דרכי עבודה מותאמות לתלמידים אלו ופיתוח אסטרטגיות הוראה לשם עקיפת הקשיים. הסטודנטים יכירו מבדקים דיאגנוסטיים, יתנסו בהם וילמדו לסכמם ולבנות תכנית עבודה הולמת עבור תלמידים פרטניים בהקשר לתכנית הלימודים הכיתתית, תוך התייחסות למודל RTI.

מטרות הקורס הן הכרת המושגים הבסיסיים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי. הקניית מיומנויות בחקירת פונקציות בעזרת חדו"א. פיתוח חשיבה מתמטית תוך פתירת בעיות שונות באמצעות חדו"א.
נושאי הקורס הם סקירת פונקציות אלמנטאריות ותיאור גרפי שלהן. גבול של פונקציה. הפונקציה הנגזרת. המשמעות הגיאומטרית והפיסיקלית של הנגזרת. שימוש בנגזרות בחקירת פונקציות ופתירת בעיות קיצון. האינטגרל הלא מסוים. המשמעות הגיאומטרית והפיסיקלית של האינטגרל המסוים. שימוש באינטגרלים בפתרון בעיות גיאומטריות ופיסיקליות.

מתמטיקאים לאורך ההיסטוריה הצליחו להגיע ליצירות מופת מתוחכמות, שמעוררות התפעלות עד היום, באמצעות כלים פשוטים אלה: סרגל ומחוגה.
בעיית בנייה כרוכה בהיכרות עם תכונות הישר והמעגל. מדידת מרחקים על ידי מחוגה ומתיחת ישרים בין נקודות. בעיית בנייה אתגרית היא למעשה בעיית חקר. פתרון והנמקה של בנייה גיאומטרית דורשים לימוד פעיל ויצירתי. פעילות זו דורשת יכולת גבוהה יותר מזו הנדרשת לצורך בעיית חישוב או הוכחה. (סטופל וזיסקין, 2112.)
נושא הבניות הגיאומטריות או גיאומטריה קונסטרוקטיבית מהווה פרק חשוב בגיאומטריה אוקלידית ומרכיב הכרחי בהשכלה האקדמית של מורה למתמטיקה אך יש לציין שהנושא הנ"ל לא תפס מקום ראוי הן בתכנית הלימודים והן בפעילות המורים למתמטיקה בבתי הספר.

 

תנאי קבלה:

 • ציון ממוצע בתעודת הבגרות 92 ומעלה, 4 יחידות אנגלית ומקצוע מוגבר.
 • ממוצע משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית וציוני תעודת הבגרות (כולל בונוסים) במשקל של 50% לכל רכיב, בציון התאמה של 525 ומעלה.
 • מכינה ייעודית בציון ממוצע משוקלל של 92 ומעלה בתנאי שקורס אנגלית במכינה הוא ברמה של 4 יח”ל לפחות. לפרטים על המכינה לחצו כאן

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)