fbpx
צור קשר!

ספרות – תואר ראשון נשים

ראש החוג: ד"ר אסתר גואטה

אודות החוג

"אין חכמת אדם מגעת אלא עד מקום שספריו מגיעים" / יצחק בן יעקב קנפטון

תואר ראשון בספרות לנשים במכללה האקדמית חמדת הדרום

החוג לספרות במכללה פותח בפני הלומדים צוהר לעולם הספר היהודי על עושרו התרבותי והאמוני מן המקרא ועד ימינו. במסגרת החוג נחשפים הסטודנטים ליצירות ספרותיות מתקופות וז'אנרים שונים מהספרות העברית תוך זיקותיה לספרות העולם.
תכנית הלימודים בחוג לספרות מבוססת על ההנחה הרואה את הספרות כדיציפלינה בעלת ערך אסתטי- אמנותי, שיש באפשרותה לחשוף את הסטודנטים לעולם של ערכי תרבות בהקשר לתחומי דעת רבים במדעי הרוח והחברה. הלימודים מבוססים על קריאה מעמיקה ביצירות ספרותיות, תאוריות ספרותיות, ביקורת ושיטות מחקר. הלימודים בחוג לספרות מציידים את הסטודנטים בכלים לניתוח, פרשנות, ביקורת והערכה של יצירות ספרותיות תוך זיקתן לאמנויות אחרות כמו קולנוע, ציור, מוסיקה ועוד.

מטרת החוג היא להכשיר סטודנטיות שישתלבו בהוראת הספרות ויחזירו את אמנות המילים לקדמת הבמה התרבותית. יתרה מזו, בוגרות המסלול תוכלנה להשתלב בבתי הספר היסודיים בהוראת מקצועות העברית והשפה בכלל, בהוראת ספרות והבעה בחט"ב. בחטיבה העליונה הן יכולות להשתלב כחלק ממערך ההכנה לבחינת הבגרות בספרות. כמו כן, הן יכולות להיות חלק מצוות במסגרת של הקניית שפה לעולים חדשים. השאיפה היא להוביל את הסטודנטיות לכיוון של לימודים לקראת תארים מתקדמים ומחקר.
על מנת לקדם ולעורר מוטיבציה להעמקה ומחקר בתחום הספרות, אנו מקיימים כנסי מחקר. בשנים האחרונות קיימנו כמה כנסי מחקר ביניהם: המשפחה בראי הספרות, מאה שנה להולדת זלדה, חוסן וספרות ועוד.
כמו כן אנו מקיימים מפגשים עם יוצרים, ביניהם מפגש עם הסופר אשר כנפו, המשוררת רחלי איתן אברהם, המשוררת אסתר קנקה שקלים ועוד.

ההכשרה בחוג מאפשרת התמחות ב:

תכנית הלימודים במסלול היסודי בהתמחות דו-חוגית מקרא וספרות כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה |(מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • מקרא 26 ש"ש
  • ספרות 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

*בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

תכנית הלימודים במסלול החינוך המיוחד בהתמחות ספרות כוללת 90 ש"ש.
התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 • לימודי הכשרה להוראה (מתווה הבסיס): 32 ש"ש
 • לימודי התמחות:
  • חינוך מיוחד 26 ש"ש
  • ספרות 26 ש"ש
 • לימודי יסוד*: 6 ש"ש

סה"כ: 90 ש"ש

*בנוסף, כלולים בלימודי יסוד קורסי חובה שאינם מזכים בנקודות זכות.

להלן חטיבות לימודי הספרות:

לימודי חטיבת ספרות – בחירה (10 ש"ש)

 • גל הרך מסלול דו- חוגי
 • יסודי – בהתמחות מתמטיקה (דו-חוגי כללי)
 • יסודי – בהתמחות מדעים וטכנולוגיה (דו-חוגי כללי)
 • יסודי – בהתמחות תושב"ע (דו-חוגי כללי)
 • יסודי – בהתמחות מקרא (דו-חוגי כללי)

לימודי חטיבת ספרות – (26 ש"ש)

 • ספרות במסלול העל יסודי – דו-חוגי (26 ש"ש)
 • על יסודי – תושב"ע וספרות (התמחות דו-חוגית)
 • חינוך מיוחד וספרות/מקרא/תושב"ע (התמחות דו-חוגית)

 

קורסים לדוגמה:

מטרות הקורס:

להכיר את היוצרים והיצירות המרכזיים של קהילות ישראל במזרח, תוך פיתוח מודעות לערכה האסתטי ואופייה המיוחד של ספרות זו: הכרת עולמם התרבותי, הרוחני והדתי של יוצרים בני קהילות המזרח דרך יצירתם הספרותית.

נושאי הקורס:

הבנת הרקע ההיסטורי- חברתי לעלייתם וקליטתם של בני קהילות המזרח בארץ: עיון ביצירתם הספרותית תוך התמקדות בנושאים שונים ומגוונים: מעגל השנה ומעגל החיים ביצירתם הפייטנית של משוררים בני המזרח: הכמיהה לארץ ישראל וקשיי העלייה והקליטה: אבות ובנים: איש ואשתו: כלה וחמות ומקומו של הזקן ומעמדו במשפחה.

הכרת תכניה, אופייה ומאפייניה של ספרות זו תאפשר עיון מעמיק ומכונן בספרות עם ישראל כעם של קולטים ונקלטים.

מטרות הקורס:

להכיר את יצירתן של המשוררות המרכזיות בשירה העברית החדשה בתחנותיה העיקריות, תוך בחינת יסודותיה היחודיים והאוניברסאליים.

נושאי הקורס:

בחינת מעמדה של שירת נשים ישראלית על רקע התפתחותה של התנועה הפמניסטית. הכרת שירתה של המשוררת רחל - חלוצת המשוררות העבריות: בחינת שירתה בראי הביקורת והכרת אומנות שירתה וזיקתה למקרא ולספרות חז"ל.

הכרת שירתה של לאה גולדברג על רקע הביקורת ובחינת אומנות שירתה: בחינת הרקע ההיסטורי והחברתי ליצירתה: ספרות הילדים על פי יצירתה ומעמדה כמבקרת ספרות וחוקרת.

הכרת שירתה של זלדה כשירה צנועה של משוררת גדולה: בחינת החוויה הדתית בשירתה ואומנות עיצובה.

הכרת ירתה של דליה רביקוביץ' על רקע שאלת התקבלות המשוררת ויחסיה עם קהל הקוראים ומבקרי הספרות. בחינת היסודות הארכיטיפיים בשירתה: שילוב של שירה ופוליטיקה ביצירתה: קריאה ועיון בשלושה נושאים מרכזיים בשירתה: מוות, אהבה וארוס.

סיומו של הקורס יוקדש לבחינת המיוחד והמאחד את שירתן של המשוררות.

 

מטרות הקורס:

הכרת השירה הישראלית מתקופת קום המדינה ועד ימינו: הכרת השירה הישראלית כשירה מודרנית ופוסט מודרנית; הכרת יסודות המודרניזם ויישומם בשירה; חשיפה למשוררים מרכזיים וליצירותיהם; בחינת השירה הישראלית החדשה כמשקפת תרבות ישראלית ותרבות לאומית.

נושאי הקורס:

הבחנה בין תקופות בשירה הישראלית בת זמננו; הכרת הז'אנרים השונים; חשיפה לסוגי שירה שונים כגון: שירת קום המדינה, שירת שואה, שירי מחאה, שירת נשים, שירה מגדרית, שירה דתית ועוד; התייחסות השירה המודרנית לתשתיות תרבות יהודית וכללית.

מטרות הקורס:

לפתוח צוהר לעולמה של שירת ימי הביניים בספרד ובעיקר זו המכונה 'שירת תור הזהב'; הכרת סוגיה, סגולותיה ואופייה המיוחד של שירה זו, ובכלל זה הבחנות יסוד בין ענפיה העיקריים של ספרות ימי הביניים: פיוט, שירת הקודש, שירת החול וספרות המחברות; הקניית כלים לעיון והערכה של שירה זו מצד תכניה, ומאפייניה האמנותיים.

נושאי הקורס:

הכרת התהליכים השונים שעיצבו את אופייה ומאפייניה של שירה זו: סקירת הרקע ההיסטורי- תרבותי עליו צמחה שירה זו; הכרת האמצעים הרטוריים והאמנותיים המייחדים את שירת תור הזהב בספרד.

 

תנאי קבלה:

על סמך עמידה באחד מהפרמטרים הבאים

 • ציון ממוצע בתעודת הבגרות 92 ומעלה, 4 יחידות אנגלית ומקצוע מוגבר.
 • ממוצע משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית וציוני תעודת הבגרות (כולל בונוסים) במשקל של 50% לכל רכיב, בציון התאמה של 525 ומעלה.
 • מכינה ייעודית בציון ממוצע משוקלל של 92 ומעלה בתנאי שקורס אנגלית במכינה הוא ברמה של 4 יח”ל לפחות. לפרטים על המכינה לחצו כאן

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)