התנסות בהוראה – תואר ראשון גברים

במסגרת ההתנסות המעשית מכשירה המכללה את הסטודנטים להוראה בפועל בכתה או בגן, תוך התייחסות לעקרונות הפדגוגיים והדידקטיים אותם הם לומדים במסגרת הלימודים העיוניים. מטרת ההכשרה המעשית היא ליישם עקרונות אלה בעבודה השוטפת וליצור את החיבור בין התאוריה למעשה. ההכשרה המעשית מתפרשת על פני 3 שנים כאשר בכל שנה מושם דגש על מטרות ויעדים מסוימים ההולמים את שלב ההתפתחות המקצועית של הסטודנטים והתאמתם לשדה ההוראה.

במהלך שלוש השנים הראשונות של ההכשרה להוראה מלווים הלימודים העיוניים בהתנסות מעשית בבתי ספר ובגנים. ההתנסות המעשית מלווה במדריך/ה פדגוגי/ת מהמכללה וממורה/ גננת מאמנת ממערכת החינוך.
במהלך ההתנסות המעשית כל סטודנט צופה במאמן ובעשיה החינוכית שלו ומתנסה בעצמה ביחידות הוראה. ההתנסות עצמה מלווה במשוב קבוצתי מהמדריך הפדגוגי, מעמיתיו להתנסות ומהמאמן. כל התנסות ביחידת לימוד מחייבת הכנת מערך.
במקביל לסמסטר הראשון של ההתנסות המעשית לומדים במכללה קורס בדידקטיקה כללית אשר מהווה את הרקע העיוני לעבודה המעשית.

מכסת ימי ההתנסות

ההתנסות המעשית מתחילה כבר בשנה הראשונה. בכל מסלול, ההתנסות מתבצעת עפ"י מתווה הלימודים השייך לאותו מסלול. גם בשנה ב' הסטודנט מתנסה אחת לשבוע בגן או בבית הספר. בשנה ג' כלל המסלולים (מלבד חלק ממסלולי חנ"מ) משתלבים בהתנסות מעשית במסגרת אקדמיה כיתה / גן. לאורך כל שנות הלימוד ההתנסות מתקיימת בשיתוף פעולה עם כלל מוסדות החינוך בעיר נתיבות ובמועצה האזורית שדות נגב. (אקדמיה-עיר, אקדמיה-מועצה)

בתום ההתנסות במסגרת אקדמיה כיתה יעברו הסטודנטים הערכה מסכמת. סטודנטים שאינם משתתפים באקדמיה כיתה יבחנו במבחן מעשי בסוף ההתנסות.

מדריכים פדגוגים

לרשימת המדריכים הפדגוגים של המסלולים השונים לחץ כאן

 

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)