תואר ראשון בחינוך לנשים – תכנית הלימודים

 לימודי חינוך

בנוסף ללימודי הדיסציפלינה לומדת הסטודנטית בהתאם למסלול לימודי חינוך. לימודים אלו כוללים יסודות עיוניים בחינוך, לימודי מחקר, דידקטיקה ומתודיקה.

א. היסודות העיוניים של החינוך
היסודות העיוניים נלמדים בזיקה להתנסות המעשית ותוך השלכה ישירה למעשה החינוכי ולתהליכי הוראה – למידה. הם מהווים את הבסיס לבניית שיקול הדעת הדידקטי, המתייחס למעגל התלמיד בהיבט הסוציו-פסיכולוגי שלו, ונגזרות ממטרות תורת החינוך.
ב. סוגיות נבחרות בחינוך ובהוראה
במסגרת זו יושם דגש על יישום ידע מתוך היסודות העיוניים, כולל הכנת עבודה סמינריונית בחינוך.
ג. לימודי דידקטיקה ומתודיקה
בלימודי דידקטיקה ומתודיקה הסטודנטית נחשפת לאספקטים היישומיים של הנושאים התאורטיים הנלמדים בקורסי החינוך, בשילוב הידע הדיסציפלינרי על מנת להתאימם להוראה.

לימודי יסוד, הכשרות ומיומנויות

הקורסים בלימודי היסוד הנם לימודי העשרה המרחיבים את בסיס ההשכלה הכללית של הסטודנטית ומעלים את רמתה האקדמית. בנוסף לאלה קיימים קורסים המקנים כלים מעשיים, המסייעים ללמידת הסטודנטית ולתפקודה כמורה. בין הנושאים הנלמדים: הכרת המחשב, תקשורת ומולטימדיה, אנגלית ולשון.

הכשרה מעשית

ההתנסות היא מסגרת שבה נוצרת האינטגרציה בין מקצועות החינוך והדיסציפלינות והטמעתם בתוך מעשה ההוראה. כל המסלולים מלווים בהתנסות מעשית בהתאמה להתמחות החל מגני הילדים ועד חטיבות הביניים, כולל מסגרות החינוך המיוחד. סטודנטיות המתמחות בדיסציפלינה אחת מתחילות את ההתנסות בסמסטר ב' של שנה א'. סטודנטיות המתמחות בשתי דיסציפלינות  מתחילות את ההתנסות בסמסטר א' של שנה א'. בשנה ג' הסטודנטיות במכללה משולבות במסגרת אקדמיה כיתה בהתנסות המעשית.

לימודי דיסציפלינות

כל סטודנטית לומדת קורסים דיסציפלינריים ברמה אקדמית, בהתאם למסלול ולהתמחות שבה היא בחרה. הדיסציפלינות הנלמדות במכללה הן: תושב"ע, מקרא, מתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון, ספרות, חינוך מיוחד וגיל הרך. במסגרת לימודי הדיסציפלינה כל סטודנטית תכין עבודה סמינריונית בתחום ההתמחות שלה.

התמחות

בשנה ד' על כל סטודנטית ללמד במוסד חינוכי מוכר בהיקף של שליש משרה ולמשך חצי שנה לפחות. אחריות על מציאת עבודה היא בידי הסטודנטית בלבד. במסגרת שנה זו ימונו לה חונך או חונכת מקרב מורי בית הספר, אשר תפקידם לסייע לסטודנטית בשנתה הראשונה בהוראה. עבודת הסטודנטית תוערך פעמיים במשך השנה, ובמידה והיא תסיים את שנת ההתמחות בהצלחה היא תוכל לקבל רישיון עיסוק בהוראה ממשרד החינוך. לא ניתן לקבל רישיון עיסוק בהוראה ללא אישור על סיום מוצלח של שנת ההתמחות. סטודנטית שלא מוצאת עבודה בשנה ד' של לימודיה, תסיים את הלימודים העיוניים ותקבל תואר B.Ed. ותעודת הוראה. כאשר היא תמצא עבודה ותעבור בהצלחה את שנת ההתמחות יוענק לה רישיון הוראה ממשרד החינוך.
שנת ההתמחות מלווה בקורס "סדנת התמחות". סטודנטית שלא תעשה ההתמחות בשנה ד' תלמד קורס אחר במקום זה. בעתיד, כאשר היא תעשה התמחות, היא תחויב ללמוד את הקורס תמורת תשלום בנפרד.

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

    חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)