צור קשר!

סגל אקדמי

החוג לחינוך מדעי

קריגר נמרוד, ד"ר

ראש החוג למתמטיקה

דר' רביב אילה

מרצה למדעים בביה"ס לתואר ראשון ובחינוך המדעי בביה"ס לתואר שני

החוג לניהול וארגון מערכות חינוך

החוג לתרבות יהודית ישראלית בזיקתה אל התנ”ך והוראתה

החוג לM. Teach בלמידה / הוראה