תואר שני – סגל אקדמי

החוג לחינוך מדעי ומתמטי -
הפקולטה למדעים מדוייקים

גילת יצחק, פרופ'

מרצה | פרופ' חבר

שאינסקי שלו, ד"ר

ראש חוג למתמטיקה, מרצה | מרצה

קריגר נמרוד, ד"ר

מרצה | מורה

רביב אילה, ד"ר

ראש החוג למדעים | מרצה בכירה

זמסקי אלי, פרופ'

דיקן הפקולטה למדעים מדוייקים, ראש החוג למדעים וראש תכנית לתואר שני בחינוך מדעי ומתמטי | פרופ' מן המניין

טלמון ג'אנט, ד"ר

מרצה, מובילה אקדמית פדגוגית | מרצה

טל זוהר, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

בן יהודה מרים, ד"ר

ראש החוג לחינוך מיוחד, מרצה | מרצה בכיר

אדרי אבישג, ד"ר

מרצה | מרצה בכירה

החוג לניהול וארגון מערכות חינוך -
הפקולטה למדעי החברה

קליין יוסף, פרופ'

מרצה | פרופ' מן המניין

גזיאל חיים, פרופ'

ראש אקדמי של תוכנית ניהול וארגון מערכות חינוך | פרופ' מן המניין

צמח סיגלית, ד"ר

ראש המרכז לקידום איכות ההוראה, ראש התכנית לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך | מרצה

גולדמן שלמה, ד"ר

מרצה | מרצה

אופלטקה יזהר, פרופ'

מרצה (קורסי קיץ) | פרופ' מן המניין

קצין אורי, ד"ר

מרצה | מרצה

אופנהיימר-ש"ץ אורנה, פרופ'

דיקנית הפקולטה למדעי החברה,
מרצה | פרופ' חבר

ברוכי תהילה, ד"ר

מרצה | מורה

גילת יצחק, פרופ'

מרצה | פרופ' חבר

שקד חיים, פרופ'

נשיא המכללה, מרצה | פרופ' חבר

ניקריטין דניאל, ד"ר

מרצה, ראש המכון לפדגוגיה של חוסן ויחידת הסימולציות ומוביל פדגוגי אקדמי | מורה

טל זוהר, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

גלילי איריס, ד"ר

ראשת החוג והמסלול לגיל הרך, מובילה פדגוגית אקדמית | מרצה

וייס יצחק, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

אדרת אבשלום, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

אדרי אבישג, ד"ר

מרצה | מרצה בכירה

החוג לתרבות יהודית בזיקתה אל התנ”ך והוראתה -
הפקולטה למדעי הרוח

חיון אריה, ד"ר

מרצה | מורה

חרל"פ לובה, פרופ'

דיקן הפקולטה למדעי הרוח
וראש אקדמי לתכנית תואר שני בתרבות יהודית |
פרופ' חבר

סט נעמה, ד"ר

מרצה, ראש התוכנית תרבות יהודית ישראלית בזיקתה אל התנ"ך | מורה

שוורצמן שירה, ד"ר

מרצה | מורה

סויסה מירב, ד"ר

מרצה | מורה

מאיר תמר, ד"ר

מרצה | מורה

קולדני אורלית, ד"ר

סגנית הנשיא ומזכיר אקדמי | מרצה

זילברשטיין ירון, ד"ר

מרצה, מוביל פדגוגי אקדמי (מדריך פדגוגי) | מרצה בכיר

בן פזי ישעיהו, ד"ר

ראש החוג לתושב"ע, מרצה | מרצה

בלכר עדי, הרב ד"ר

מרצה | מורה

החוג ל M. Teach מוסמך בהוראה במסלול העל יסודי -
הפקולטה למדעי החברה

אופנהיימר-ש"ץ אורנה, פרופ'

דיקנית הפקולטה למדעי החברה,
מרצה | פרופ' חבר

גילת יצחק, פרופ'

מרצה | פרופ' חבר

שטיינר ליליאן, ד"ר

ראש תוכנית M.Teach, מרצה | מרצה בכיר

שביט פנינה, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

פארן יפעת, ד"ר

מרצה | מרצה

מליניאק זהר, ד"ר

מרצה, מדריך פדגוגי | מורה

טלמון ג'אנט, ד"ר

מרצה, מובילה אקדמית פדגוגית | מרצה

טל זוהר, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

גואטה אסתר, ד"ר

ראש החוג לספרות | מורה

אדרי אבישג, ד"ר

מרצה | מרצה בכירה

החוג לחינוך מיוחד-
הפקולטה למדעי החברה

זוהר-שי בר, ד"ר

מורה | מרצה

רייטר שונית, פרופ'

מרצה | פרופ' מן המניין

קצין אורי, ד"ר

מרצה | מרצה

שביט פנינה, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

פארן יפעת, ד"ר

מרצה | מרצה

בן יהודה מרים, ד"ר

ראש החוג לחינוך מיוחד, מרצה | מרצה בכיר

וייס יצחק, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

אילן מיכל, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר