צור קשר!

סגל אקדמי

החוג לחינוך מדעי

קריגר נמרוד, ד"ר

ראש החוג למתמטיקה

דר' רביב אילה

מרצה למדעים בביה"ס לתואר ראשון ובחינוך המדעי בביה"ס לתואר שני

החוג לניהול וארגון מערכות חינוך

החוג לתרבות יהודית ישראלית בזיקתה אל התנ”ך והוראתה

חיות נח

מרצה, תואר שני, תרבות ישראל

פרופ' אילן נחם

ראש תוכנית גברים, מרצה

החוג לM. Teach בלמידה / הוראה