תואר שני – סגל אקדמי

החוג לחינוך מדעי ומתמטי -
הפקולטה למדעים מדוייקים

שפייזר רז, ד"ר

מרצה | מורה

ברדוגו נילי, ד"ר

מרצה | מורה

שאינסקי שלו, ד"ר

ראש חוג למתמטיקה, מרצה

קריגר נמרוד, ד"ר

מרצה | מורה

רביב אילה, ד"ר

מרצה למדעים בביה"ס לתואר ראשון ובחינוך המדעי בביה"ס לתואר שני | מרצה

לוי אבי, פרופ'

מרצה | פרופ' חבר

זמסקי אלי, פרופ'

דיקן הפקולטה למדעים מדוייקים, ראש החוג למדעים וראש תכנית לתואר שני בחינוך מדעי ומתמטי | פרופ' מן המניין

טלמון ז'נט, ד"ר

מרצה | מרצה

טל זוהר, ד"ר

ראש התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך, מרצה | מרצה בכיר

גזית אביקם, פרופ'

מרצה, מדריך עבודות גמר | פרופ' חבר

בן יהודה מרים, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

אבישג אדרי, ד"ר

מרצה לגיל הרך | מרצה

החוג לניהול וארגון מערכות חינוך -
הפקולטה למדעי החברה

פרופ' אופלטקה יזהר

מרצה | מורה

קצין אורי, ד"ר

מרצה | מורה

פישר יעל, פרופ'

מרצה | פרופ' חבר

לוזון פנחס, ד"ר

מרצה | מורה

ברוכי תהילה, ד"ר

מרצה | מורה

שקד חיים, פרופ'

נשיא המכללה | מרצה | פרופסור חבר

ריינגולד רוני, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

סט נעמה, ד"ר

מרצה | מורה

טל זוהר, ד"ר

ראש התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך, מרצה | מרצה בכיר

בר ישי חנה , ד"ר

מרצה | מורה

דדון-גולן זהורית, ד"ר

ראש המערך האקדמי

גלילי איריס, ד"ר

ראשת החוג והמסלול לגיל הרך | מורה

וייס יצחק, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

אדרת אבשלום, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

אבישג אדרי, ד"ר

מרצה לגיל הרך | מרצה

החוג לתרבות יהודית בזיקתה אל התנ”ך והוראתה -
הפקולטה למדעי הרוח

קולדני אורלית, ד"ר

מתאמת אקדמית ודיקנית הסטודנטיות | מרצה

לביא תמר, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

חיות נח, ד"ר

מרצה, תואר שני, תרבות ישראל " מורה

כ"ץ מנחם, פרופ'

ראש החוג לתושב"ע | פרופ' חבר

ליפשיץ אבי, ד"ר

מרצה | מרצה

זילברשטיין ירון, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

חיון אריה יצחק, ד"ר

מרצה | מורה

בן שבת יוסי, ד"ר

מרצה | מורה

בן פזי ישעיהו, ד"ר

מרצה | מורה

אזולאי אסתר, ד"ר

מרצה | מורה

אילן נחם, פרופ'

דיקן הפקולטה למדעי הרוח וראש תכנית לתואר שני בתרבות יהודית | פרופ' מן המניין

בלכר עדי, הרב ד"ר

מרצה | מורה

החוג ל M. Teach מוסמך בהוראה במסלול העל יסודי -
הפקולטה למדעי החברה

ישראלי מירית, ד"ר

מרצה | מורה

ריינגולד רוני, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

שטיינר לילאן, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

שביט פנינה, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

קספרסקי רונן, ד"ר

מרצה | מורה

פארן יפעת, ד"ר

מרצה | מורה

לביא תמר, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

מליניאק זהר, ד"ר

מרצה | מורה

טלמון ז'נט, ד"ר

מרצה | מרצה

טל זוהר, ד"ר

ראש התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך, מרצה | מרצה בכיר

גזית אביקם, פרופ'

מרצה, מדריך עבודות גמר | פרופ' חבר

אבישג אדרי, ד"ר

מרצה לגיל הרך | מרצה