תואר שני – סגל אקדמי

החוג לחינוך מדעי ומתמטי -
הפקולטה למדעים מדוייקים

שפייזר רז, ד"ר

מרצה | מרצה

גילת יצחק, פרופ'

מרצה | פרופ' חבר

שאינסקי שלו, ד"ר

ראש חוג למתמטיקה, מרצה | מרצה

קריגר נמרוד, ד"ר

מרצה | מורה

רביב אילה, ד"ר

ראש החוג למדעים | מרצה

זמסקי אלי, פרופ'

דיקן הפקולטה למדעים מדוייקים, ראש החוג למדעים וראש תכנית לתואר שני בחינוך מדעי ומתמטי | פרופ' מן המניין

טלמון ג'אנט, ד"ר

מרצה | מרצה

טל זוהר, ד"ר

ראש התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך, מרצה | מרצה בכיר

גזית אביקם, פרופ'

מרצה, מדריך עבודות גמר | פרופ' חבר

בן יהודה מרים, ד"ר

ראש החוג לחינוך מיוחד, מרצה | מרצה בכיר

אדרי אבישג, ד"ר

מרצה | מרצה

החוג לניהול וארגון מערכות חינוך -
הפקולטה למדעי החברה

צמח סיגלית, ד"ר

מרצה | מרצה

גולדמן שלמה, ד"ר

מרצה | מורה

פרופ' אופלטקה יזהר

מרצה (קורסי קיץ) | מורה

קצין אורי, ד"ר

מרצה | מרצה

ש"ץ-אופנהיימר אורנה, פרופ'

דיקנית הפקולטה למדעי החברה,
מרצה | פרופ' חבר

פישר יעל, פרופ'

מרצה | פרופ' חבר

ברוכי תהילה, ד"ר

מרצה | מורה

גילת יצחק, פרופ'

מרצה | פרופ' חבר

שקד חיים, פרופ'

נשיא המכללה, מרצה | פרופ' חבר

ריינגולד רוני, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

ניקריטין דניאל, ד"ר

מרצה, מוביל פדגוגי אקדמי (מדריך פדגוגי) | מורה

טל זוהר, ד"ר

ראש התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך, מרצה | מרצה בכיר

בר ישי חנה , ד"ר

מרצה | מורה

דדון-גולן זהורית, ד"ר

ראש המערך האקדמי, מרצה | מרצה

גלילי איריס, ד"ר

ראשת החוג והמסלול לגיל הרך, מפ"א | מורה

וייס יצחק, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

אדרת אבשלום, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

אדרי אבישג, ד"ר

מרצה | מרצה

החוג לתרבות יהודית בזיקתה אל התנ”ך והוראתה -
הפקולטה למדעי הרוח

קולדני אורלית, ד"ר

סגנית הנשיא ומזכיר אקדמי | מרצה

לביא תמר, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

זילברשטיין ירון, ד"ר

מרצה, מוביל פדגוגי אקדמי (מדריך פדגוגי) | מרצה בכיר

בן פזי ישעיהו, ד"ר

ראש החוג לתושב"ע, מרצה | מרצה

אילן נחם, פרופ'

דיקן הפקולטה למדעי הרוח
וראש תכנית לתואר שני בתרבות יהודית |
פרופ' מן המניין

בלכר עדי, הרב ד"ר

מרצה | מורה

החוג ל M. Teach מוסמך בהוראה במסלול העל יסודי -
הפקולטה למדעי החברה

ש"ץ-אופנהיימר אורנה, פרופ'

דיקנית הפקולטה למדעי החברה,
מרצה | פרופ' חבר

ישראלי מירית, ד"ר

מרצה | מורה

גילת יצחק, פרופ'

מרצה | פרופ' חבר

ריינגולד רוני, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

שטיינר ליליאן, ד"ר

ראש תוכנית M.Teach, מרצה | מרצה בכיר

שביט פנינה, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

פארן יפעת, ד"ר

מרצה | מרצה

לביא תמר, ד"ר

מרצה | מרצה בכיר

מליניאק זהר, ד"ר

מרצה, מדריך פדגוגי | מורה

טלמון ג'אנט, ד"ר

מרצה | מרצה

טל זוהר, ד"ר

ראש התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך, מרצה | מרצה בכיר

גזית אביקם, פרופ'

מרצה, מדריך עבודות גמר | פרופ' חבר

גואטה אסתר, ד"ר

ראש החוג לספרות, ראש היחידה לכניסה להוראה, מפ"א | מורה

אדרי אבישג, ד"ר

מרצה | מרצה