fbpx
צור קשר!

ניהול וארגון מערכות חינוך

ראש התוכנית: ד”ר זהר טל

התוכנית לניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית חמדת מקנה ראייה אסטרטגית, יכולת גיבוש חזון, מדיניות ודרכים למימושם. התוכנית מתאימה למורים ומנהלות גן הממלאים תפקיד ניהולי או ריכוז, או לאלה המייעדים עצמם לתפקידים אלה.

מטרת העל

הכשרת בעלי תפקידים, מנהלות גן ומנהלים במוסדות חינוך, שידעו למלא את דרישות התפקיד של ניהול והובלת ארגונים חינוכיים מורכבים, הפועלים בסביבות משתנות.

מטרות

מטרת התכנית היא להכשיר בוגרות ובוגרים מקצועיים שיקבלו תפקידים מובילים במערכות חינוך של העשורים הבאים. ההכשרה תביא לידי ביטוי את דרישות התפקיד העתידיות במערכות חינוך מורכבות, הנמצאות בתהליך של שינוי מתמיד ופועלות בתנאי אי וודאות הולכים וגוברים.

ברמה האישית תשקוד התכנית על מימוש המטרות הבאות:

 • פיתוח לומד אוטונומי אותנטי, המודע לרצונותיו, כישוריו ורגשותיו ויודע לתרגם אותם לעשייה חינוכית.
 • פיתוח אדם מוסרי היודע להתמודד עם דילמות ולהכריע מתוך מחויבות לערכיו ולערכי החברה בה הוא חי.
 • פיתוח כישורי ניהול ומנהיגות אישים והבאתם לביטוי בניהול והנהגת אנשים ומערכות.
 • פיתוח איש פרופסיה הרואה בלמידה משמעותית והתפתחות אישית ומקצועית ככישורי חיים מחייבים.

משך הלימודים, היקפם ומועדם

המכללה מתכננת לפתוח שלוש כיתות:

לימודי בוקר: נשים

 • ניהול וארגון מערכות חינוך במסלול בית הספר
 • ניהול וארגון מערכות חינוך במסלול ניהול גן
 • ניהול וארגון מערכות חינוך במסלול הדרכה והנחיה

 

לימודי ערב: נשים וגברים

 • ניהול וארגון מערכות חינוך-  במסלולי בית ספר וניהול גן.

הלימודים בתוכנית יתקיימו יומיים בשבוע במשך ארבעה סמסטרים כולל סמסטר קיץ , בהיקף כולל של 18 ש"ש (18 שעות שנתיות שהן 36 שעות סמסטריאליות ). במהלך הקיץ בין השנה הראשונה לשנייה יתקיימו קורסים מרוכזים ומתוקשבים, כמפורט במבנה התוכנית.

מבנה התוכנית

מסלול בוקר:

 • שנה א': ששה קורסים בסמסטר א' וששה קורסים בסמסטר ב', בימי שלישי בין
  השעות: 17:15 -8:30, ובסה"כ 12 שעות שבועיות.
 • קיץ בין שנה א' לשנה ב': שני קורסים מרוכזים וקורס מקוון אחד ובסה"כ 3 שעות שבועיות.
 • שנה ב' סמסטר א': שלושה קורסים מקוונים ובסה"כ 3 שעות שבועיות.

 

מסלול ערב:

 • שנה א': חמישה קורסים בסמסטר א' וחמישה קורסים בסמסטר ב'
  בימי א' בין השעות 16:30-19:45 באופן מקוון.
  ביום ד' בין השעות 16:30-21:30 בקמפוס המכללה.
 • קיץ בין שנה א' ל-ב': שני קורסים מרוכזים וקורס מקוון אחד ובסה"כ 3 ש"ש
 • שנה ב' סמסטר א': שלושה קורסים מקוונים.

מבנה תכנית הלימודים

בתוכנית משולבים קורסים פרונטליים, קורסים היברידיים (מקוונים באופן חלקי), קורסים מקוונים באופן מלא וקורסים בימים מרוכזים בפגרת הקיץ.

חשוב לציין כי בכל שנה יוצעו קורסים מהתוכנית על פי שיקול דעת ההנהלה. אין ההנהלה מתחייבת להציע אותם קורסים בכל שנה. הקורסים המוצעים בכל שנה יפורסמו במערכת השעות השנתית, סמוך לפתיחת שנת הלימודים האקדמית.

חטיבה א: חטיבת לימודי תשתית חובה בהיקף של 10 ש”ס

 1. מבוא למנהל החינוך (2 ש”ס, חובה)
 2. סוגיות נבחרות במנהיגות חינוכית (2 ש”ס)
 3. מחקר כמותי בחינוך (2 ש”ס)
 4. מחקר איכותני בחינוך (2 ש”ס)
 5. סדנת כתיבה אקדמית (2 ש"ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבות ב’ – ד’ לימודי התמחות יש לבחור 26 ש”ס. יש להקפיד ולקחת מכל חטיבה -6 ש”ס לפחות, לפי הרשום בכל חטיבה.

חטיבה ב: מאפיינים אידיאולוגיים חברתיים וארגוניים של מערכות חינוך- יש לבחור 6 ש”ס לפחות

 1. מדיניות החינוך בישראל ( 2 ש"ס, חובה)
 2. חקר האקלים החינוכי בגיל הרך (4 ש"ס, סמינר בחירה)
 3. ניהול שונות בחינוך (2 ש”ס, בחירה)
 4. זרמים ואידיאולוגיות בחינוך (2 ש”ס, בחירה)
 5. תוכניות לימודים בגן העתידי (2 ש"ס, בחירה)
 6. חשיבה יצירתית במרחב הקהילתי (2 ש"ס, בחירה)
 7. הצלע השלישית: מעורבות הורים בגן ובביה"ס (2 ש"ס, בחירה) 
 8. היבטים משפטיים בחינוך (2 ש"ס, בחירה)
 9. במסדרונות משרד החינוך- חשיבה ביקורתית (4 ש"ס, סמינר בחירה)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

 חטיבה ג’: ניהול ופיתוח ארגוני – יש לבחור 6 ש”ס לפחות

 1. ניהול משאבי אנוש בארגוני חינוך (2 ש”ס, חובה)
 2. ניהול מערכות מידע (2 ש”ס, בחירה)
 3. פיתוח יזמות חברתית-חינוכית (4 ש"ס, סמינר בחירה)
 4. קבלת החלטות בגן ובביה"ס (2 ש”ס, בחירה)
 5. התקציב ככלי ניהולי (2 ש”ס, בחירה)
 6. פיתוח והעצמת צוות בגיל הרך (2 ש”ס, בחירה)
 7. ייעוץ ופיתוח ארגוני במערכת החינוך (4 ש"ס, סמינר בחירה)
 8. פיתוח מצוינות ארגונית באמצעות פיתוח צוות (2 ש"ס, בחירה)
 9. הכנסת שינויים במערכת החינוך (2 ש"ס, בחירה)
 10. הכנסת שינויים במערכת החינוך (4 ש"ס, סמינר בחירה)
 11. מיומנויות ניהול בגן ובביה"ס (2 ש"ס, בחירה)
 12. מדידה והערכה בחינוך (2 ש"ס, בחירה)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ד’: היבטים מנהיגותיים בחינוך- יש לבחור 6 ש”ס לפחות

1. סוגיות מגדר בניהול ומנהיגות ( שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
2. פיתוח מנהיגות וחוסן (2 ש”ס, בחירה)
3. צמיחה אישית ומקצועית בארגוני חינוך (2 ש”ס, בחירה)
4. ניהול ומנהיגות בארגוני חינוך (2 ש”ס, בחירה)
5. מנהיגות בתרבות ישראל (2 ש”ס, בחירה)
6. מודלים חדשים במנהיגות חינוכית ( 2 ש”ס, בחירה)
7. פדגוגיה של חוסן- הלכה למעשה (4 ש"ס, בחירה)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ה’: למי שבוחר מסלול א' 

עבודת הגמר

לכותב עבודת גמר יוצמד מנחה שילווה אותו בכל מהלך הכתיבה. הליווי מזכה אותו ב- 2 ש"ש (4 ש"ס) ולכן היקף השעות הנלמדות בחטיבות ב-ד יהיה 11 ש"ש ( 22 ש"ס במקום 26 ש"ס).

עבודת הגמר היא עבודה מחקרית עצמאית בעלת מאפיינים של מחקר שדה. הלומד יגיש את עבודת הגמר לפי כללי הכתיבה האקדמית והמחקרית. העבודה תביא לביטוי את כישורי הלומד לקראת סיום לימודיו בתוכנית ולכן תחילת ההיערכות לעבודת הגמר תחל במהלך לימודי שנה א’ של התוכנית.

להלן מדריך לכתיבת עבודת גמר בתכניות הלימוד השונות: לתכנית ניהול וארגון מערכות 

סיורים מקצועיים ( חובה)

בשנה א' יתקיימו סיורים מקצועיים מאורגנים למוסדות חינוך נבחרים. מטרת הסיורים היא להפגיש את הלומדים עם מנהלי מוסדות חינוך המתרגמים את חזונם לעבודה חינוכית ייחודית.

במהלך לימודיו לתואר השני נדרש הסטודנט להגיש עבודת גמר המשקפת את כישוריו ליישם את הידע ואת המיומנויות והתובנות שרכש בלמידה. העבודה דורשת חשיבה אקדמית ברמה גבוהה וכישורים לתרגם את החשיבה לעבודת מחקר ולכתיבה אקדמית.
בגלל חשיבותה של העבודה כמשקפת את כישוריו האקדמיים הגבוהים של הסטודנט המתעתד לסיים תואר שני בחינוך, יינתן לה משקל משמעותי בציון הסופי של הסטודנט לתואר. כתיבת העבודה וקבלת ציון חיובי עליה, היא תנאי לסיום התואר השני.

להלן מדריך לכתיבת עבודת גמר בתכניות הלימוד השונות: לתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע

  חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)