צור קשר!

ניהול וארגון מערכות חינוך

התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך במכללת חמדת הדרום מקנה ראייה אסטרטגית, יכולת גיבוש חזון ומדיניות ודרכים למימושם. התכנית מתאימה למורים הממלאים תפקיד ניהולי או ריכוזי, או לאלה המייעדים עצמם לתפקידים אלה. היועץ האקדמי של התכנית הוא פרופ’ דן ענבר ועומד בראשה ד”ר זהר טל

מטרת העל

הכשרת בעלי תפקידים ומנהלים במוסדות חינוך, שידעו למלא את דרישות התפקיד של ניהול והובלת ארגונים חינוכיים מורכבים, הפועלים בסביבות משתנות.

מטרות

מטרת התכנית היא להכשיר בוגרים מקצועיים שיקבלו תפקידים מובילים במערכות חינוך של העשורים הבאים. ההכשרה תביא לידי ביטוי את דרישות התפקיד העתידיות במערכות חינוך מורכבות, הנמצאות בתהליך של שינוי מתמיד ופועלות בתנאי אי וודאות הולכים וגוברים.

ברמה האישית תשקוד התכנית על מימוש המטרות הבאות:

 • פיתוח לומד אוטונומי אותנטי, המודע לרצונותיו, כישוריו ורגשותיו ויודע לתרגם אותם לעשייה חינוכית.
 • פיתוח אדם מוסרי היודע להתמודד עם דילמות ולהכריע מתוך מחויבות לערכיו ולערכי החברה בה הוא חי.
 • פיתוח כישורי הניהול והמנהיגות האישים והבאתם לביטוי בניהול והנהגת אנשים ומערכות.
 • פיתוח איש פרופסיה הרואה בלמידה משמעותית והתפתחות אישית ומקצועית ככישורי חיים מחייבים.

משך הלימודים, היקפם ומועדם

הלימודים בתוכנית יתקיימו יום בשבוע  ימשכו שנתיים, בהיקף כולל של 42 שעות סמסטריאליות (ש”ס), שהן 21 שעות שנתיות (ש”ש). במהלך הקיץ בין השנה הראשונה לשנייה יתקיימו קורסי בחירה מתוקשבים.

בתוכנית משולבים קורסים פרונטליים, קורסים היברידיים (מקוונים באופן חלקי) וקורסים מקוונים באופן מלא.

הנרשמים ללימודים בתוכנית הגברים, בשנת תש”ף הלימודים יתקיימו  בשנה הראשונה – שנת תש”ף –  ביום ב'  בשבוע. משנת תשפ”א ואילך הלימודים יתקיימו ביום ה' בשבוע. הלימודים יחלו בשעה 15:15 ויסתיימו בשעה 21:45.

במסלול בוקר נשים, הלימודים יתקיימו בימי שלישי בשבוע החל משעה 8:30 ועד שעה 17:15.

מבנה תכנית הלימודים

חשוב לציין כי בכל שנה יוצעו קורסים מהתוכנית על פי שיקול דעת הנהלת התוכנית. אין ההנהלה מתחייבת להציע אותם קורסים בכל שנה. הקורסים המוצעים בכל שנה יפורסמו במערכת השעות השנתית, סמוך לפתיחת שנת הלימודים האקדמית.

חטיבה א: חטיבת לימודי תשתית חובה בהיקף של 10 ש”ס

 1. מבוא למנהל החינוך (שו"ת,  2 ש”ס, חובה)
 2. סוגיות נבחרות במנהיגות חינוכית (שו"ת, 2 ש”ס, חובה)
 3. מחקר כמותי בחינוך ( שו"ת, 4 ש”ס, חובה)
 4. מחקר איכותני בחינוך (שו"ת,  2 ש”ס, חובה)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

*מחטיבות ב’ – ד’ יש לבחור 26 ש”ס, מכל חטיבה -4-6 ש”ס לפחות, לפי הרשום בכל חטיבה.

חטיבה ב: מאפיינים אידיאולוגיים חברתיים וארגוניים של מערכות חינוך- יש לבחור 6 ש”ס לפחות

 1. מדיניות החינוך בישראל (שו"ת, 2 ש"ס, חובה)
 2. ניהול שונות במערכות חינוך (שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
 3. מערכת החינוך בישראל (שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
 4. החינוך הדתי במבחן הזמן (2 שו"ת,  ש”ס, בחירה)
 5. זרמים ואידיאולוגיות בחינוך (2 שו"ת,  ש”ס, בחירה)
 6. אתיקה בחינוך וחינוך ערכי (2 שו"ת,  ש”ס, בחירה)
 7. חשיבה המצאתית-שיטתית בפתרון בעיות ( 2 שו"ת,  ש”ס, בחירה)
 8. חשיבה יצירתית במרחב הקהילתי (שו"ת,  2 ש"ס, בחירה)
 9. הצלע השלישית: מעורבות הורים (2 שו"ת,   ש"ס, בחירה)
 10. שיתוף הורים בקבלת החלטות (סמינר בחירה, 4 ש"ס)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

 חטיבה ג’: ניהול ופיתוח ארגוני – יש לבחור 6 ש”ס לפחות

 1. ניהול משאבי אנוש בארגוני חינוך (שו"ת, 2 ש”ס, חובה)
 2. ניהול מערכות מידע (שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
 3. פיתוח יזמות חברתית-חינוכית (סמינר בחירה, 4 ש"ס)
 4. קבלת החלטות בחינוך (שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
 5. היבטים משפטיים במערכת החינוך (שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
 6. התקציב ככלי ניהולי (סדנה, 2 ש”ס, בחירה)
 7. פיתוח והעצמת צוות (שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
 8. ייעוץ ופיתוח ארגוני במערכת החינוך (שו"ת, 2 ש"ס, בחירה)
 9. פיתוח מצוינות ארגונית באמצעות פיתוח צוות (שו"ת, 2 ש"ס, בחירה)
 10. הכנסת שינויים במערכת החינוך (שו"ת, 2 ש"ס, בחירה)
 11. הכנסת שינויים במערכת החינוך ( סמינר בחירה, 4 ש"ס)
 12. מיומנויות ניהול ( סדנה, 2 ש"ס, בחירה)
 13. מדידה והערכה בחינוך ( שו"ת, 2 ש"ס, בחירה)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ד’: היבטים מנהיגותיים בחינוך- יש לבחור 6 ש”ס לפחות

 1. מנהיגות בחינוך-( סמינר בחירה, 4 ש"ס)
 2. סוגיות מגדר בניהול ומנהיגות ( שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
 3. פיתוח מנהיגות אישית בתהליכי רפלקציה (שו"ת, 2  ש”ס, בחירה)
 4. צמיחה אישית ומקצועית בארגוני חינוך ( שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
 5. ניהול ומנהיגות בארגוני חינוך (שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
 6. מנהיגות בתרבות ישראל (שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
 7. מנהיגות מחדשת (שו"ת, 2 ש”ס, בחירה)
 8. מנהיגות פדגוגית בראי מדיניות החינוך הישראלית (שו"ת, 2  ש”ס, בחירה)

לתקציר הקורסים בחטיבה זו לחצו כאן

חטיבה ה’: עבודת גמר וסדנה מלווה- 6 ש"ס חובה

 1. עבודת גמר (4 ש"ס, חובה)
 2. סדנה מלווה לכתיבת עבודת גמר  (2 ש"ס, חובה)
 3. עבודת הגמר (הנחיה לכתיבת עבודת גמר,  4 ש"ס, חובה)
  • עבודת הגמר היא עבודה מחקרית עצמאית בעלת מאפיינים של מחקר שדה. הלומד יגיש את עבודת הגמר לפי כללי הכתיבה האקדמית והמחקרית. העבודה תביא לביטוי את כישורי הלומד לקראת סיום לימודיו בתוכנית ולכן תחילת ההיערכות לעבודת הגמר תחל במהלך לימודי שנה א’ של התוכנית.
 4. סדנא מלווה לכתיבת עבודת גמר (סדנה , 2 ש"ס, חובה)
  • עבודת הגמר תלווה בסדנה לכתיבת עבודה אקדמית. הסדנה תסייע בכל שלבי כתיבת העבודות האקדמיות (עבודות סמינריוניות ועבודת גמר). בנוסף לסדנה, יקבע לכל סטודנט מנחה אישי שילווה אותו לאורך כל שלבי כתיבת עבודת הגמר
 5. סיורים מקצועיים ( חובה)
  • בכל שנה יתקיים סיור מקצועי מאורגן למוסדות חינוך נבחרים. מטרת הסיורים היא להפגיש את הלומדים עם מנהלי מוסדות חינוך המתרגמים את חזונם לעבודה חינוכית ייחודית.

במהלך לימודיו לתואר השני נדרש הסטודנט להגיש עבודת גמר המשקפת את כישוריו ליישם את הידע ואת המיומנויות והתובנות שרכש בלמידה. העבודה דורשת חשיבה אקדמית ברמה גבוהה וכישורים לתרגם את החשיבה לעבודת מחקר ולכתיבה אקדמית.
בגלל חשיבותה של העבודה כמשקפת את כישוריו האקדמיים הגבוהים של הסטודנט המתעתד לסיים תואר שני בחינוך, יינתן לה משקל משמעותי בציון הסופי של הסטודנט לתואר. כתיבת העבודה וקבלת ציון חיובי עליה, היא תנאי לסיום התואר השני.

להלן מדריך לכתיבת עבודת גמר בתכניות הלימוד השונות: לתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך

מתלבטים בפני ההחלטה?

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע